ราคามัม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 90.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
25/06/2562 90.00 - 160.00
24/06/2562 105.00 - 170.00
23/06/2562 90.00 - 160.00
22/06/2562 110.00 - 170.00
21/06/2562 110.00 - 170.00
20/06/2562 110.00 - 170.00
19/06/2562 110.00 - 170.00
18/06/2562 110.00 - 170.00
17/06/2562 110.00 - 170.00
16/06/2562 90.00 - 160.00
15/06/2562 105.00 - 165.00
14/06/2562 105.00 - 165.00
13/06/2562 105.00 - 165.00
12/06/2562 105.00 - 165.00
11/06/2562 105.00 - 165.00
10/06/2562 90.00 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product