ราคามัม

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 80.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
24/01/2562 80.00 - 160.00
23/01/2562 80.00 - 160.00
22/01/2562 80.00 - 160.00
21/01/2562 80.00 - 160.00
20/01/2562 80.00 - 160.00
19/01/2562 80.00 - 160.00
18/01/2562 80.00 - 160.00
17/01/2562 80.00 - 160.00
16/01/2562 80.00 - 160.00
15/01/2562 80.00 - 160.00
14/01/2562 80.00 - 160.00
13/01/2562 80.00 - 160.00
12/01/2562 90.00 - 160.00
11/01/2562 90.00 - 160.00
10/01/2562 90.00 - 160.00
09/01/2562 90.00 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product