ราคามันสําปะหลัง

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% 2.85 บาท/กก.
(B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% 2.51 บาท/กก.
(C) มันเส้น 6.40 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% (B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% (C) มันเส้น
19/02/2561 2.85 2.51 6.40
14/02/2561 2.78 2.46 6.37
13/02/2561 - 2.45 6.45
12/02/2561 2.76 2.44 6.37
09/02/2561 2.73 2.40 6.37
07/02/2561 2.72 2.39 6.35
06/02/2561 - 2.45 6.40
05/02/2561 2.71 2.39 6.35
ข้อมูลนี้เป็นราคามันสําปะหลังที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยnotifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ครบุรี นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ชุมพวง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ปักธงชัย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.พิมาย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เมือง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.สีคิ้ว นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เสิงสาง นครราชสีมา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันสําปะหลังรายวัน, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 30%, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25%, ราคามันเส้น,
bg product