ราคามันสําปะหลัง
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
หัวมันสดเชื้อแป้ง 30%
-
บาท/กก.
หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%
-
บาท/กก.
มันเส้น
6.52
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มันสําปะหลัง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม