ราคามันสําปะหลัง

ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% 3.16 บาท/กก.
(B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% 2.81 บาท/กก.
(C) มันเส้น 6.80 บาท/กก.
วันที่ (A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% (B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% (C) มันเส้น
17/08/2561 3.16 2.81 6.80
15/08/2561 3.16 2.81 6.80
14/08/2561 3.16 2.83 7.10
08/08/2561 3.17 2.82 7.00
07/08/2561 - 2.95 7.20
06/08/2561 3.18 2.83 7.40
03/08/2561 3.18 2.83 7.40
ข้อมูลนี้เป็นราคามันสําปะหลังที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยnotifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ครบุรี นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ชุมพวง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ปักธงชัย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.พิมาย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เมือง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.สีคิ้ว นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เสิงสาง นครราชสีมา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันสําปะหลังรายวัน, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 30%, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25%, ราคามันเส้น,
bg product