ราคามังคุด

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง - บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
21/09/2561 - - 40.00 25.00 - -
20/09/2561 - - 45.00 30.00 - -
19/09/2561 - - 45.00 - - -
18/09/2561 110.00 60.00 45.00 30.00 25.00 -
16/09/2561 - - - 35.00 30.00 18.00
15/09/2561 - 20.00 - 35.00 30.00 -
14/09/2561 - 47.00 - - - -
13/09/2561 - 17.00 - - - -
11/09/2561 - 35.00 40.00 25.00 23.00 18.00
10/09/2561 110.00 32.50 40.00 25.00 23.00 18.00
08/09/2561 110.00 32.50 40.00 25.00 23.00 -
07/09/2561 69.00 44.00 45.00 - - -
06/09/2561 40.00 25.00 30.00 20.00 18.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product