ราคามังคุด

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 160.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 80.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 100.00 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 60.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
18/12/2561 160.00 80.00 100.00 80.00 60.00 -
17/12/2561 160.00 79.00 100.00 80.00 60.00 -
15/12/2561 - 50.00 - - - -
14/12/2561 160.00 81.50 100.00 80.00 60.00 -
13/12/2561 160.00 82.50 100.00 80.00 - -
11/12/2561 160.00 140.00 90.00 70.00 60.00 40.00
08/12/2561 160.00 120.00 - - - -
07/12/2561 160.00 120.00 - 110.00 - -
04/12/2561 160.00 74.00 - 110.00 - -
03/12/2561 - 25.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product