ราคามังคุด

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 33.50 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 23.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
15/07/2562 30.00 33.50 - 25.00 23.00 -
14/07/2562 28.00 - - - 25.00 23.00
13/07/2562 35.00 26.50 23.00 - 20.00 -
12/07/2562 35.00 25.00 23.00 - 20.00 18.00
11/07/2562 35.00 44.00 23.00 25.00 22.00 18.00
10/07/2562 - 20.00 - - - -
09/07/2562 - 25.00 25.00 25.00 22.00 18.00
08/07/2562 48.00 34.00 25.00 25.00 22.00 18.00
07/07/2562 35.00 30.00 25.00 - 20.00 1,835.00
06/07/2562 30.00 28.00 25.00 - 20.00 18.00
05/07/2562 30.00 26.50 25.00 - 20.00 18.00
04/07/2562 30.00 42.50 - 20.00 - -
03/07/2562 32.00 45.00 28.00 - 20.00 -
02/07/2562 32.00 26.50 - - 20.00 -
01/07/2562 35.00 28.50 28.00 23.00 20.00 -
30/06/2562 - 32.00 28.00 23.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product