ราคามังคุด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 27.50 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 25.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
25/04/2562 30.00 30.00 27.50 - 25.00 20.00
24/04/2562 35.00 34.00 25.00 - 20.00 -
23/04/2562 - 12.00 - 25.00 20.00 -
22/04/2562 55.00 47.50 32.50 - 20.00 -
21/04/2562 55.00 38.00 28.00 28.00 23.00 18.00
20/04/2562 42.50 28.33 30.00 20.00 20.00 -
19/04/2562 40.00 21.00 25.00 20.00 18.00 -
18/04/2562 47.50 39.00 30.00 - 20.00 -
17/04/2562 32.50 24.00 25.00 20.00 18.00 15.00
16/04/2562 35.00 21.00 25.00 20.00 18.00 15.00
15/04/2562 40.00 31.00 24.00 20.00 18.00 -
14/04/2562 45.00 32.00 26.00 27.00 22.00 -
13/04/2562 43.50 30.00 22.50 25.00 20.00 -
12/04/2562 38.50 21.67 22.50 22.00 20.00 -
11/04/2562 38.50 32.00 22.50 22.00 20.00 -
10/04/2562 32.00 23.00 24.00 20.00 18.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product