ราคามังคุด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 62.50 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 50.00 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 35.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
25/06/2561 100.00 62.50 50.00 40.00 35.00 -
24/06/2561 100.00 60.00 50.00 35.00 30.00 -
23/06/2561 100.00 60.00 50.00 35.00 30.00 -
22/06/2561 100.00 72.50 48.50 38.00 35.00 -
21/06/2561 100.00 72.50 48.50 38.00 35.00 -
20/06/2561 97.50 56.00 42.50 35.00 30.00 28.00
19/06/2561 95.00 56.00 42.50 35.00 30.00 28.00
18/06/2561 107.50 47.50 36.50 25.00 - -
17/06/2561 87.50 50.00 39.00 35.00 28.00 25.00
16/06/2561 85.00 50.00 40.75 35.00 28.00 25.00
15/06/2561 82.50 50.00 41.50 35.00 28.00 25.00
14/06/2561 82.50 50.00 41.50 25.00 - -
13/06/2561 57.50 47.50 39.00 27.00 25.00 -
12/06/2561 49.75 39.00 36.00 35.00 - -
11/06/2561 55.00 43.50 40.00 45.00 40.00 33.00
10/06/2561 57.50 45.00 39.00 30.00 25.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product