ราคามังคุด

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 51.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 29.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 26.00 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 20.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
18/02/2562 51.00 29.00 26.00 25.00 20.00 -
17/02/2562 51.00 33.50 25.00 30.00 25.00 22.00
16/02/2562 32.00 26.00 25.00 - - -
15/02/2562 32.00 31.00 25.00 - - -
14/02/2562 51.00 34.33 25.00 30.00 25.00 22.00
13/02/2562 50.00 31.33 25.00 30.00 25.00 22.00
12/02/2562 30.00 31.50 25.00 - - -
11/02/2562 52.50 29.33 25.00 30.00 25.00 22.00
10/02/2562 35.00 30.00 25.00 - - -
09/02/2562 34.00 30.33 24.50 25.00 23.00 20.00
08/02/2562 35.00 41.50 25.00 - - -
07/02/2562 32.00 41.50 26.00 - - -
06/02/2562 82.50 35.67 51.50 80.00 60.00 35.00
05/02/2562 27.00 25.00 20.00 - - -
04/02/2562 50.00 36.00 30.00 - - -
03/02/2562 82.50 50.00 52.50 80.00 60.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product