ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 52.50 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 32.50 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 37.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 13.50 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 12.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 40.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 18.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 16.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 21.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
25/04/2561 17.00 52.50 32.50 37.50 13.50 12.00 40.00 18.50 16.00 21.00
24/04/2561 15.33 45.17 31.67 37.50 11.67 14.00 35.00 17.67 14.67 21.00
23/04/2561 15.33 45.17 31.67 37.50 11.67 14.00 35.00 17.67 14.67 21.00
22/04/2561 20.00 70.00 40.00 - 12.00 - 50.00 25.00 20.00 30.00
21/04/2561 12.00 30.00 25.00 - 12.00 18.00 25.00 16.00 10.00 -
20/04/2561 18.00 40.00 40.00 - 10.00 16.00 30.00 14.00 12.00 -
19/04/2561 19.00 40.00 38.50 40.00 10.00 16.00 37.50 12.00 13.00 10.00
18/04/2561 17.00 40.00 35.00 40.00 11.00 17.00 45.00 13.00 12.00 12.00
17/04/2561 18.00 37.50 35.00 40.00 9.00 17.00 40.00 14.00 14.00 12.00
16/04/2561 18.00 37.50 35.00 40.00 12.00 17.00 35.00 14.00 15.00 12.00
15/04/2561 14.00 27.50 16.00 27.50 10.00 16.00 50.00 10.00 16.00 10.00
14/04/2561 15.00 28.75 23.00 27.50 11.00 17.00 25.00 13.00 15.00 10.00
13/04/2561 14.00 27.50 16.00 27.50 12.00 16.00 35.00 12.00 16.00 12.00
12/04/2561 14.00 26.25 17.00 27.50 11.00 16.00 25.00 13.00 13.00 12.00
11/04/2561 14.00 26.25 17.00 27.50 11.00 15.00 25.00 13.00 14.00 12.00
10/04/2561 14.00 30.83 16.67 27.50 15.67 17.00 31.67 26.00 16.00 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product