ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 28.50 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 80.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 30.50 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 80.00 บาท/กก.
(E) มะเขือเปราะ 12.50 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 47.50 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 35.00 บาท/กก.
(I) มะเขือยาว 20.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 20.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
25/09/2560 28.50 80.00 30.50 80.00 12.50 16.00 47.50 35.00 20.00 20.00
24/09/2560 28.50 80.00 28.00 80.00 12.50 16.00 52.50 35.00 20.00 20.00
23/09/2560 27.50 80.00 24.00 80.00 14.00 16.00 55.00 37.00 20.00 21.00
22/09/2560 27.50 80.00 24.00 80.00 15.00 16.00 52.50 37.00 18.00 22.00
21/09/2560 27.50 80.00 24.00 80.00 13.00 16.00 47.50 35.00 19.50 21.00
20/09/2560 27.50 80.00 24.00 80.00 12.00 16.00 45.00 35.00 20.00 20.00
19/09/2560 27.50 75.00 24.00 70.00 11.50 16.00 46.25 35.00 20.00 20.00
18/09/2560 27.50 75.00 24.00 70.00 10.50 14.00 45.00 35.00 20.00 20.00
17/09/2560 27.50 75.00 24.00 70.00 12.50 16.00 45.00 35.00 20.00 20.00
16/09/2560 27.50 75.00 24.00 70.00 13.00 16.00 45.00 35.50 21.00 20.00
15/09/2560 29.50 75.00 22.00 70.00 15.50 16.00 45.00 35.50 21.00 20.00
14/09/2560 29.50 75.00 22.00 70.00 15.50 16.00 45.00 36.00 20.00 21.00
13/09/2560 27.00 75.00 22.00 70.00 15.00 16.00 45.00 38.00 21.00 21.00
12/09/2560 27.00 75.00 22.00 70.00 15.00 16.00 47.50 35.00 20.00 22.00
11/09/2560 21.00 75.00 25.00 70.00 13.25 16.00 45.00 35.00 20.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product