ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 32.67 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 73.33 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 34.67 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 28.50 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 17.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 32.50 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 17.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 20.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 16.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
25/06/2562 32.67 73.33 34.67 80.00 28.50 17.00 32.50 17.00 20.00 16.00
24/06/2562 36.67 76.67 35.33 80.00 27.33 16.00 43.33 20.33 23.67 24.50
23/06/2562 36.00 80.00 33.00 80.00 18.00 16.00 50.00 18.00 20.00 18.00
22/06/2562 40.33 75.00 50.33 75.00 19.33 16.00 43.33 17.33 20.00 18.00
21/06/2562 40.00 68.33 45.33 75.00 18.67 16.00 45.00 18.33 20.33 19.50
20/06/2562 40.33 68.33 50.33 75.00 20.67 17.00 41.67 18.00 20.67 15.00
19/06/2562 40.33 71.67 49.67 75.00 17.67 16.00 41.67 17.33 19.33 16.00
18/06/2562 34.00 71.67 47.67 75.00 19.67 16.00 45.00 17.33 19.33 17.00
17/06/2562 34.00 70.00 47.67 70.00 16.67 15.00 45.00 18.33 16.33 17.50
16/06/2562 42.00 65.00 55.00 70.00 18.00 14.00 55.00 16.00 17.50 17.00
15/06/2562 36.00 66.67 51.67 65.00 16.33 14.00 40.00 15.33 17.83 15.00
14/06/2562 33.33 66.67 46.67 65.00 15.33 15.00 43.33 14.00 17.17 17.00
13/06/2562 38.67 68.33 55.33 70.00 17.00 15.00 53.33 14.67 17.17 17.00
12/06/2562 38.33 66.67 55.00 70.00 17.00 16.00 63.33 15.33 16.50 16.00
11/06/2562 41.67 61.67 56.67 70.00 17.33 16.00 68.33 14.00 16.50 15.00
10/06/2562 41.33 65.00 56.67 70.00 15.00 15.00 81.67 17.33 20.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product