ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 32.50 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 23.67 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 27.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 10.50 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 15.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 56.67 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 28.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 14.67 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 16.50 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
20/02/2561 12.00 32.50 23.67 27.50 10.50 15.00 56.67 28.00 14.67 16.50
19/02/2561 12.00 32.50 23.67 27.50 11.33 13.00 53.33 28.00 14.67 17.50
18/02/2561 12.00 40.00 20.00 35.00 11.00 16.00 75.00 34.00 17.50 17.50
17/02/2561 12.67 36.67 18.00 35.00 12.00 17.00 63.33 29.33 18.00 20.00
16/02/2561 12.00 40.00 17.00 35.00 13.00 14.00 70.00 37.00 22.00 22.00
15/02/2561 17.00 33.33 13.67 35.00 12.00 13.00 60.00 27.33 20.00 20.00
14/02/2561 17.00 33.33 14.00 35.00 14.00 14.00 58.33 28.00 18.00 18.50
13/02/2561 18.50 40.00 13.00 35.00 16.00 14.00 65.00 36.00 21.25 18.50
12/02/2561 18.50 40.00 11.00 35.00 17.25 20.00 70.00 39.00 23.00 20.00
11/02/2561 18.50 40.00 11.00 35.00 14.50 10.00 80.00 35.00 23.00 17.50
10/02/2561 14.00 40.00 13.00 35.00 14.50 10.00 75.00 36.00 23.00 18.50
09/02/2561 12.67 33.33 12.00 35.00 15.00 14.00 63.33 30.00 22.00 18.50
08/02/2561 12.67 35.00 13.33 35.00 16.00 19.00 66.67 34.67 22.00 19.50
07/02/2561 14.00 42.50 15.00 35.00 14.00 16.00 80.00 42.00 21.00 19.50
06/02/2561 12.67 35.00 13.33 35.00 13.00 14.00 66.67 32.00 19.33 17.50
05/02/2561 12.67 35.00 13.33 35.00 12.00 14.00 63.33 32.00 18.67 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product