ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 60.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 40.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 12.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 14.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 16.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 14.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
24/01/2562 20.00 60.00 40.00 60.00 12.00 16.00 70.00 14.00 16.00 14.00
23/01/2562 16.67 53.33 31.33 60.00 15.33 18.00 68.33 18.33 20.00 19.50
22/01/2562 17.33 55.00 31.33 60.00 16.50 16.00 61.67 19.00 19.67 19.50
21/01/2562 21.33 51.67 35.33 60.00 15.33 16.00 58.33 19.00 19.67 19.50
20/01/2562 24.00 55.00 37.00 60.00 16.00 19.00 62.50 21.00 20.00 22.00
19/01/2562 22.00 53.33 35.33 60.00 14.67 17.50 56.67 19.33 15.83 22.00
18/01/2562 21.33 46.67 35.33 60.00 13.33 16.00 56.67 21.33 17.33 20.00
17/01/2562 22.00 51.67 37.00 60.00 14.00 17.00 55.00 20.00 15.33 15.00
16/01/2562 22.00 56.67 37.67 60.00 14.33 19.00 55.00 17.00 19.50 18.50
15/01/2562 24.67 58.33 37.67 60.00 15.33 20.00 56.67 19.67 18.67 19.50
14/01/2562 24.00 56.67 38.00 60.00 15.33 20.00 53.33 19.67 19.50 19.50
13/01/2562 28.00 57.50 39.00 60.00 14.00 16.00 62.50 21.00 23.25 21.00
12/01/2562 23.33 58.33 38.33 60.00 13.33 18.00 55.00 21.33 20.67 21.00
11/01/2562 23.33 58.33 38.33 60.00 17.50 18.00 50.00 22.00 17.33 22.00
10/01/2562 23.33 56.67 33.00 60.00 18.67 19.00 51.67 22.00 18.67 23.00
09/01/2562 24.00 56.67 34.67 60.00 18.00 18.00 63.33 22.00 18.67 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product