ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 45.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 23.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 50.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 20.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 16.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 17.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 14.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
25/06/2561 18.50 45.00 23.00 50.00 21.00 16.00 20.00 16.00 17.00 14.00
24/06/2561 21.50 55.00 30.00 50.00 18.00 16.00 20.00 14.00 16.00 14.00
23/06/2561 20.33 51.67 28.33 50.00 23.33 16.00 21.67 18.83 25.33 17.00
22/06/2561 21.50 47.50 27.50 50.00 23.33 16.00 21.00 19.00 28.67 17.00
21/06/2561 22.50 55.00 30.00 50.00 16.00 16.00 20.00 16.00 16.00 12.00
20/06/2561 24.33 46.67 26.33 35.00 21.33 15.00 20.00 17.67 19.67 16.00
19/06/2561 26.33 46.67 26.33 35.00 20.67 15.00 20.00 18.33 19.67 15.00
18/06/2561 26.33 46.67 28.33 35.00 21.33 15.00 20.00 19.00 19.00 18.50
17/06/2561 28.00 47.50 25.00 35.00 22.00 14.00 20.00 19.50 19.50 17.50
16/06/2561 25.00 46.67 25.33 35.00 22.33 18.00 20.00 20.33 21.00 22.50
15/06/2561 25.00 46.67 25.33 35.00 19.00 15.00 23.33 17.67 17.33 19.50
14/06/2561 16.50 47.50 24.00 35.00 21.00 16.00 25.00 19.50 20.00 19.50
13/06/2561 17.67 45.00 22.67 35.00 19.67 16.00 21.67 18.33 17.33 19.50
12/06/2561 15.00 48.33 24.33 35.00 19.33 16.00 25.00 18.33 19.33 18.50
11/06/2561 15.00 48.33 24.33 35.00 16.33 16.00 23.33 17.00 18.00 18.50
10/06/2561 16.50 47.50 24.00 35.00 11.00 14.00 25.00 17.50 20.00 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product