ราคามะลิ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะลิไทย 200.00 บาท/ลิตร
(B) มะลิอินโดฯ - บาท/ลิตร
วันที่ (A) มะลิไทย (B) มะลิอินโดฯ
23/03/2562 200.00 -
22/03/2562 225.00 -
21/03/2562 200.00 -
20/03/2562 225.00 -
19/03/2562 225.00 -
18/03/2562 200.00 -
17/03/2562 200.00 -
16/03/2562 120.00 -
15/03/2562 200.00 -
14/03/2562 200.00 -
13/03/2562 262.50 -
12/03/2562 225.00 -
11/03/2562 250.00 -
10/03/2562 200.00 -
09/03/2562 275.00 -
08/03/2562 215.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะลิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะลิรายวัน, ราคามะลิไทย, ราคามะลิอินโดฯ,
bg product