ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 21.00 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
21/11/2560 21.00 15.00
20/11/2560 22.25 15.00
19/11/2560 22.25 15.00
18/11/2560 23.25 15.00
17/11/2560 26.50 15.00
16/11/2560 25.00 15.00
15/11/2560 23.25 -
14/11/2560 23.25 15.00
13/11/2560 25.00 -
12/11/2560 26.00 15.00
11/11/2560 26.00 15.00
10/11/2560 23.00 -
09/11/2560 26.00 18.00
08/11/2560 25.00 20.00
07/11/2560 26.00 -
06/11/2560 26.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product