ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 36.50 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ - บาท/กก.
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
19/08/2561 36.50 -
18/08/2561 30.75 18.00
17/08/2561 30.75 18.00
16/08/2561 30.75 18.00
15/08/2561 30.75 18.00
14/08/2561 35.75 20.00
13/08/2561 35.75 20.00
12/08/2561 36.50 -
11/08/2561 35.75 20.00
10/08/2561 35.75 20.00
09/08/2561 34.25 20.00
08/08/2561 35.25 20.00
07/08/2561 35.50 -
06/08/2561 35.75 20.00
05/08/2561 35.75 20.00
04/08/2561 35.75 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product