ราคามะระ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะระจีน 19.25 บาท/กก.
(B) มะระขี้นก 22.00 บาท/กก.
(C) ยอดมะระขี้นก 5.50 บาท/กก.
วันที่ (A) มะระจีน (B) มะระขี้นก (C) ยอดมะระขี้นก
25/06/2561 19.25 22.00 5.50
24/06/2561 14.00 30.00 5.50
23/06/2561 24.33 24.67 5.50
22/06/2561 26.67 24.67 5.50
21/06/2561 20.00 30.00 5.50
20/06/2561 26.00 24.67 5.50
19/06/2561 25.33 24.67 5.50
18/06/2561 26.00 24.67 5.50
17/06/2561 25.50 30.00 5.50
16/06/2561 27.33 24.67 5.50
15/06/2561 27.00 24.67 5.50
14/06/2561 24.50 30.00 5.50
13/06/2561 26.67 23.33 6.50
12/06/2561 27.00 20.67 6.50
11/06/2561 27.00 20.00 6.50
10/06/2561 24.50 27.50 6.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะระที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะระรายวัน, ราคามะระจีน, ราคามะระขี้นก, ราคายอดมะระขี้นก,
bg product