ราคามะยงชิด

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ 160.00 บาท/กก.
(B) มะยงชิดเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(C) มะยงชิดเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ (B) มะยงชิดเบอร์กลาง (C) มะยงชิดเบอร์เล็ก
18/02/2562 160.00 110.00 80.00
17/02/2562 180.00 150.00 120.00
14/02/2562 200.00 160.00 120.00
13/02/2562 200.00 170.00 135.00
12/02/2562 200.00 180.00 150.00
11/02/2562 180.00 150.00 115.00
10/02/2562 200.00 180.00 150.00
09/02/2562 170.00 155.00 115.00
08/02/2562 200.00 180.00 150.00
07/02/2562 200.00 180.00 150.00
06/02/2562 155.00 135.00 107.50
05/02/2562 200.00 180.00 150.00
04/02/2562 230.00 200.00 150.00
03/02/2562 170.00 145.00 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะยงชิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะยงชิดรายวัน, ราคามะยงชิดเบอร์ใหญ่, ราคามะยงชิดเบอร์กลาง, ราคามะยงชิดเบอร์เล็ก,
bg product