ราคามะยงชิด

ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) มะยงชิดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) มะยงชิดเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ (B) มะยงชิดเบอร์กลาง (C) มะยงชิดเบอร์เล็ก
23/04/2561 30.00 - -
22/04/2561 30.00 - -
13/04/2561 - 120.00 100.00
09/04/2561 160.00 120.00 87.50
08/04/2561 180.00 120.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะยงชิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะยงชิดรายวัน, ราคามะยงชิดเบอร์ใหญ่, ราคามะยงชิดเบอร์กลาง, ราคามะยงชิดเบอร์เล็ก,
bg product