ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 42.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 18.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 17.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 33.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 40.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 13.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 10.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 30.00 บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
23/03/2562 42.00 18.00 17.00 - 33.00 40.00 13.00 20.00 10.00 30.00 - -
22/03/2562 45.00 - 12.00 15.00 30.00 37.50 27.67 19.67 11.67 35.00 - -
21/03/2562 40.00 - 12.00 15.00 30.00 35.00 35.00 20.50 12.50 - - -
20/03/2562 40.00 - 12.00 18.00 - 35.00 35.00 20.00 11.00 15.00 - -
19/03/2562 45.00 18.00 11.00 - 30.00 37.50 23.50 19.00 11.00 35.00 - -
18/03/2562 39.00 18.00 13.50 18.00 30.00 35.00 27.67 20.00 10.67 16.50 - 60.00
17/03/2562 45.00 18.00 13.00 18.00 25.00 25.00 24.00 19.00 10.50 16.00 - -
16/03/2562 35.00 19.00 12.00 - 50.00 45.00 21.67 17.33 8.67 25.00 - 70.00
15/03/2562 45.00 20.00 10.00 - 28.00 35.00 23.33 18.00 10.33 30.00 - 70.00
14/03/2562 45.00 20.00 12.00 12.00 28.00 35.00 20.00 17.67 10.67 30.00 - -
13/03/2562 45.00 20.00 12.00 12.00 28.00 35.00 20.33 17.67 11.67 30.00 - 70.00
12/03/2562 34.00 19.00 10.00 - 50.00 45.00 21.00 18.00 10.00 30.00 - 50.00
11/03/2562 45.00 19.00 10.00 - 28.00 35.00 12.50 18.00 9.50 30.00 - 50.00
10/03/2562 28.00 - - - 50.00 55.00 6.00 12.00 7.00 25.00 - -
09/03/2562 34.00 19.00 10.00 10.00 50.00 45.00 19.33 15.67 9.00 25.00 - 50.00
08/03/2562 40.00 16.00 10.00 10.00 50.00 47.50 21.33 18.67 9.00 25.00 - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product