ราคามะม่วง
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0
53.50
บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0
-
บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0
28.00
บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0
14.50
บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0
95.00
บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0
82.50
บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0
47.50
บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0
25.00
บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0
17.67
บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0
-
บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0
-
บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะม่วง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม