ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 21.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 24.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 65.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 - บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 - บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
25/06/2562 60.00 21.00 24.00 - 65.00 - - - - - - -
24/06/2562 65.00 20.00 20.00 - 60.00 60.00 36.00 - 25.00 - - -
23/06/2562 65.00 20.00 20.00 - 60.00 70.00 50.00 - 30.00 - - -
22/06/2562 - 19.00 19.00 20.00 55.00 55.00 36.00 - 25.00 - - -
21/06/2562 - 19.00 19.00 20.00 55.00 55.00 36.00 - 25.00 - - -
20/06/2562 50.00 18.00 18.50 20.00 55.00 57.50 25.00 - 18.50 - - -
19/06/2562 50.00 15.00 18.50 15.00 55.00 57.50 31.67 - 18.50 - - -
18/06/2562 45.00 15.00 14.50 15.00 55.00 55.00 31.00 20.00 16.50 - - -
17/06/2562 45.00 16.00 14.50 - 55.00 55.00 31.00 27.00 16.50 20.00 - -
16/06/2562 50.00 16.00 17.00 20.00 55.00 65.00 31.50 - 17.00 - - -
15/06/2562 45.00 16.00 14.50 15.00 55.00 55.00 27.67 27.00 16.50 - - -
14/06/2562 45.00 16.00 14.50 - 55.00 55.00 27.67 27.00 16.50 20.00 - -
13/06/2562 45.00 - 12.00 - 40.00 45.00 20.50 27.00 16.00 20.00 - -
12/06/2562 45.00 17.00 12.00 15.00 40.00 45.00 25.33 27.00 16.00 20.00 - -
11/06/2562 45.00 16.00 16.00 15.00 55.00 55.00 27.67 27.00 16.50 20.00 - -
10/06/2562 45.00 16.00 16.00 15.00 55.00 65.00 27.67 27.00 16.50 20.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product