ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 13.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 14.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 15.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 13.50 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 9.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 10.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 12.00 บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
25/04/2561 13.00 14.00 - - 15.00 25.00 13.50 9.00 10.00 12.00 - 25.00
24/04/2561 20.50 14.00 12.00 - 15.00 32.50 14.00 15.00 11.00 13.50 - 22.50
23/04/2561 20.50 12.00 12.00 6.00 15.00 32.50 15.33 14.00 10.00 13.50 - 30.00
22/04/2561 - 15.00 - 6.00 - - 18.00 12.00 6.00 15.00 - 30.00
21/04/2561 28.00 - 12.00 - - 40.00 14.00 18.00 12.00 - - 35.00
20/04/2561 28.00 - 12.00 - - 40.00 14.00 18.00 12.00 - - 35.00
19/04/2561 28.00 - 12.00 - - 40.00 14.00 18.00 12.00 - - 45.00
18/04/2561 28.00 - 12.00 - - 40.00 14.00 18.00 12.00 - - 45.00
17/04/2561 28.00 - 12.00 - - 40.00 14.00 18.00 12.00 - - 35.00
16/04/2561 30.00 - 15.00 - - 40.00 10.00 15.00 10.00 - - 45.00
15/04/2561 - - - - - - - - - - - 40.00
14/04/2561 30.00 - 15.00 - - 40.00 10.00 15.00 10.00 - - 52.50
13/04/2561 - - - - - - - - - - - 40.00
12/04/2561 30.00 - 15.00 - - 40.00 10.00 15.00 10.00 15.00 - 50.00
11/04/2561 30.00 - 15.00 - - 40.00 10.00 15.00 10.00 15.00 - 50.00
10/04/2561 30.00 - 12.00 - - 45.00 13.00 15.00 10.00 - - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product