ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 - บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 35.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 - บาท/กก.
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
25/09/2560 - - - - - - 35.00 - 20.00 - - -
24/09/2560 - - - - - - 35.00 - 20.00 - - -
23/09/2560 - - - - - - 35.00 - 20.00 - - -
22/09/2560 - - - - - - 24.00 - 15.00 - - -
21/09/2560 - - - - - - 24.00 - 14.00 - - -
20/09/2560 - - - - - - - - 15.00 - - -
19/09/2560 - - - - 80.00 90.00 22.00 - 13.00 - - -
18/09/2560 - - - - - - - - 20.00 - - -
17/09/2560 - - - - - - - - 20.00 - - -
16/09/2560 - - - - - - - - 20.00 - - -
15/09/2560 35.00 - - - - - - - 20.00 - - -
14/09/2560 35.00 - - - - - 30.00 - 20.00 - - -
13/09/2560 60.00 - - - 100.00 110.00 25.00 - 15.00 - - -
12/09/2560 55.00 - - - 100.00 110.00 22.00 - 17.00 - - -
11/09/2560 - - - - - - 35.00 - 24.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product