ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 37.50 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 12.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 35.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 40.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 11.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 15.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 7.50 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
20/02/2561 37.50 - 12.00 - 35.00 40.00 11.00 15.00 7.50 - - -
19/02/2561 37.50 - 13.00 - 35.00 40.00 10.00 16.00 5.00 - - -
18/02/2561 35.00 - - - 35.00 45.00 10.00 12.00 5.00 - - -
17/02/2561 37.50 - 13.00 - 35.00 40.00 10.00 16.00 5.00 - - -
16/02/2561 35.00 - - - 35.00 45.00 10.00 12.00 5.00 - - -
15/02/2561 40.00 - 13.00 - 35.00 40.00 12.50 15.00 7.50 - - -
14/02/2561 40.00 - 13.00 - 35.00 40.00 12.50 15.00 7.50 - - -
13/02/2561 35.00 - - - 35.00 45.00 10.00 12.00 5.00 - - -
12/02/2561 35.00 - - - 35.00 45.00 10.00 12.00 5.00 - - -
11/02/2561 35.00 - - - 35.00 45.00 10.00 12.00 5.00 - - -
10/02/2561 35.00 - - - 35.00 45.00 10.00 12.00 5.00 - - -
09/02/2561 46.25 7.00 14.00 - 43.50 35.00 15.00 18.00 8.50 - - -
08/02/2561 46.25 7.00 15.00 - 43.50 35.00 15.00 18.00 8.50 - - -
06/02/2561 45.00 - 15.00 - - 35.00 15.00 18.00 10.00 - - -
05/02/2561 39.00 - 15.00 - 35.00 42.50 13.50 17.00 11.00 - - 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product