ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 21.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 12.50 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
25/04/2561 21.00 12.50 - - 28.00 -
24/04/2561 21.00 12.50 - - 28.00 9.00
23/04/2561 22.50 22.00 - - 28.00 9.00
22/04/2561 21.00 - - - - -
20/04/2561 - - - - - 10.00
19/04/2561 24.00 22.00 - - 28.00 10.00
18/04/2561 20.00 14.50 - - 28.00 -
17/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
16/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
15/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
14/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
13/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
12/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
11/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 11.50
10/04/2561 20.00 14.00 - - 22.00 11.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product