ราคามะพร้าว
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่
17.75
บาท/ลูก
มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก
14.00
บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่
-
บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่
18.50
บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง
-
บาท/ลูก
ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
21.00
บาท/ผล
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะพร้าว
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม