ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
24/01/2562 14.00 10.00 - - 16.00 -
23/01/2562 17.00 10.00 - - 14.00 6.50
22/01/2562 13.00 10.00 - - 14.00 6.50
21/01/2562 13.00 10.00 - - 14.00 6.50
20/01/2562 19.50 10.00 - - 16.00 -
19/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 -
18/01/2562 15.33 10.00 - - 14.00 6.50
17/01/2562 19.50 10.00 - - 16.00 6.50
16/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 6.50
15/01/2562 13.50 10.00 - - 14.00 6.50
14/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 6.50
13/01/2562 19.50 10.00 - - 16.00 -
12/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 -
11/01/2562 13.50 10.00 - - 14.00 6.50
10/01/2562 13.00 10.00 - - 14.00 6.50
09/01/2562 14.00 10.00 - - 14.00 6.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product