ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 20.50 บาท/ผล
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
21/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 20.50
20/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 -
19/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 -
18/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 -
17/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
16/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
15/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
14/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
13/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 -
12/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 -
11/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 -
10/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
09/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
08/11/2560 15.00 12.00 - - 17.00 21.00
07/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
06/11/2560 15.00 10.00 - - 17.00 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product