ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 20.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
25/06/2562 24.00 20.00 - - 25.00 -
24/06/2562 18.33 16.00 - - 19.00 7.00
23/06/2562 24.00 18.00 - - 25.00 -
22/06/2562 20.33 18.00 - - 23.50 -
21/06/2562 20.33 20.00 - - 23.50 7.00
20/06/2562 20.33 20.00 - - 24.00 7.00
19/06/2562 20.33 20.00 - - 22.50 7.00
18/06/2562 20.33 20.00 - - 22.50 7.00
17/06/2562 18.33 16.00 - - 17.50 7.00
16/06/2562 22.00 20.00 - - 25.00 -
15/06/2562 20.67 20.00 - - 24.00 -
14/06/2562 20.67 20.00 - - 24.00 7.00
13/06/2562 21.00 20.00 - - 24.00 7.00
12/06/2562 20.33 20.00 - - 22.50 7.00
11/06/2562 18.67 17.00 - - 18.50 -
10/06/2562 18.33 16.00 - - 18.00 7.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product