ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
19/12/2561 14.00 10.00 - - 16.00 -
18/12/2561 16.67 10.00 - - 15.00 6.50
17/12/2561 17.33 12.00 - - 16.50 6.50
16/12/2561 14.00 10.00 - - 16.00 -
15/12/2561 14.00 10.00 - - 15.50 -
14/12/2561 16.67 10.00 - - 15.50 6.50
13/12/2561 17.00 12.00 - - 16.50 7.00
12/12/2561 14.50 10.00 - - 15.50 7.00
11/12/2561 17.00 12.00 - - 16.50 7.00
10/12/2561 18.00 12.00 - - 18.00 -
09/12/2561 18.00 12.00 - - 18.00 -
08/12/2561 16.67 12.00 - - 16.50 -
07/12/2561 16.67 12.00 - - 16.50 7.00
06/12/2561 15.50 12.00 - - 16.50 7.00
05/12/2561 16.00 12.00 - - 18.00 -
04/12/2561 16.67 12.00 - - 16.50 7.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product