ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 18.67 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 12.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.50 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 5.00 บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
21/09/2561 18.67 12.00 - - 18.50 5.00
20/09/2561 18.67 12.00 - - 18.50 5.00
19/09/2561 19.67 12.00 - - 20.00 5.00
18/09/2561 19.33 12.00 - - 20.00 5.00
17/09/2561 20.00 14.00 - - 21.00 5.00
16/09/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
15/09/2561 20.00 14.00 - - 20.50 -
14/09/2561 20.00 14.00 - - 21.00 5.00
13/09/2561 19.00 14.00 - - 20.50 5.00
12/09/2561 20.00 14.00 - - 21.00 5.00
11/09/2561 21.50 14.00 - - 22.00 5.00
10/09/2561 21.00 14.00 - - 21.00 5.00
09/09/2561 20.00 14.00 - - 22.00 -
08/09/2561 21.00 14.00 - - 20.50 -
07/09/2561 20.67 14.00 - - 21.00 5.00
06/09/2561 20.33 14.00 - - 20.50 5.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product