ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 12.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 20.50 บาท/ผล
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
25/07/2560 13.00 12.00 - - 19.00 20.50
24/07/2560 13.00 12.00 - - 19.00 20.50
23/07/2560 18.00 12.00 - - 20.00 -
22/07/2560 13.00 14.00 - - 19.00 -
21/07/2560 13.00 12.00 - - 19.00 22.50
20/07/2560 13.00 12.00 - - 19.00 22.50
19/07/2560 13.00 14.00 - - 19.00 22.50
18/07/2560 19.00 14.00 - - 20.00 22.50
17/07/2560 14.50 14.00 - - 21.50 22.50
15/07/2560 14.50 14.00 - - 21.50 -
14/07/2560 15.00 15.00 - - 21.50 23.00
13/07/2560 20.00 15.00 - - 23.00 23.00
12/07/2560 19.00 15.00 - - 22.50 11.51
11/07/2560 16.00 18.00 - - 23.50 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product