ราคามะนาว

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 6.50 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 5.50 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 4.50 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 3.00 บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
25/04/2562 6.50 5.50 4.50 3.00
24/04/2562 6.17 5.00 3.87 3.00
23/04/2562 5.75 4.50 3.30 3.00
22/04/2562 6.17 5.00 3.87 3.00
20/04/2562 6.25 5.00 3.80 -
19/04/2562 5.10 4.15 3.25 3.80
18/04/2562 6.00 5.25 4.50 3.80
17/04/2562 5.73 4.77 3.83 3.80
16/04/2562 5.50 3.80 2.40 -
15/04/2562 6.25 4.90 3.70 -
14/04/2562 7.00 6.00 5.00 -
13/04/2562 7.00 6.00 5.00 -
12/04/2562 6.10 4.90 3.75 -
11/04/2562 5.73 4.67 3.67 3.80
10/04/2562 5.85 4.65 3.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product