ราคามะนาว

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.57 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.93 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.40 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 1.10 บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
20/02/2561 2.57 1.93 1.40 1.10
19/02/2561 2.57 1.93 1.40 1.10
18/02/2561 3.50 2.50 1.50 -
17/02/2561 3.50 2.50 1.50 -
16/02/2561 2.57 1.93 1.40 1.10
15/02/2561 2.73 2.10 1.57 1.10
14/02/2561 4.00 3.00 2.00 -
13/02/2561 3.00 2.00 1.00 -
12/02/2561 2.40 1.77 1.23 1.10
11/02/2561 3.00 2.00 1.00 -
10/02/2561 3.00 2.00 1.00 -
09/02/2561 3.00 2.00 1.00 -
08/02/2561 2.40 1.77 1.23 1.10
07/02/2561 2.40 1.77 1.23 1.10
06/02/2561 3.00 2.00 1.00 -
05/02/2561 2.40 1.77 1.23 1.10
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product