ราคามะนาว

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 4.00 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 3.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 2.00 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
19/02/2562 4.00 3.00 2.00 -
18/02/2562 2.80 2.23 1.63 1.50
16/02/2562 3.05 2.30 1.50 -
15/02/2562 2.73 2.17 1.60 1.50
14/02/2562 2.73 2.17 1.60 1.50
13/02/2562 2.73 2.20 1.60 1.50
12/02/2562 2.77 2.20 1.60 1.50
11/02/2562 2.77 2.20 1.60 1.50
09/02/2562 3.05 2.30 1.50 -
08/02/2562 2.70 2.03 1.33 1.00
07/02/2562 2.70 2.00 1.40 1.00
06/02/2562 2.80 2.13 1.43 1.00
05/02/2562 3.00 2.25 1.60 1.00
04/02/2562 2.43 1.77 1.13 1.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product