ราคามะนาว

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 3.00 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 2.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.00 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
25/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
24/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
23/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
22/06/2561 2.13 1.43 0.83 0.45
21/06/2561 2.40 1.80 1.17 0.90
20/06/2561 2.40 1.80 1.17 0.90
19/06/2561 2.40 1.80 1.17 0.90
18/06/2561 2.40 1.80 1.17 0.90
17/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
16/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
15/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
14/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
13/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
12/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
11/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
10/06/2561 3.00 2.00 1.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product