ราคามะนาว

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 1.85 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.30 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.80 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.65 บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
21/09/2561 1.85 1.30 0.80 0.65
20/09/2561 1.83 1.30 0.85 0.70
19/09/2561 1.83 1.30 0.88 0.70
18/09/2561 1.58 1.05 0.73 0.70
17/09/2561 1.58 1.05 0.75 0.70
16/09/2561 2.00 1.00 0.50 -
15/09/2561 1.65 0.88 0.45 -
14/09/2561 1.58 1.04 0.73 0.70
13/09/2561 1.58 1.04 0.73 0.70
12/09/2561 1.58 1.04 0.73 0.70
11/09/2561 1.56 1.04 0.73 0.70
10/09/2561 1.56 1.04 0.73 0.70
09/09/2561 2.00 1.00 0.50 -
08/09/2561 1.65 0.88 0.45 -
07/09/2561 1.55 1.04 0.73 0.70
06/09/2561 1.68 1.05 0.73 0.70
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product