ราคามะนาว

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 5.50 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 4.50 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 3.00 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
25/04/2561 5.50 4.50 3.00 -
24/04/2561 4.67 3.83 2.97 2.35
23/04/2561 4.67 3.83 2.97 2.35
20/04/2561 4.25 3.50 2.95 2.35
19/04/2561 4.67 3.83 2.97 2.35
18/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
17/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
16/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
15/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
14/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
13/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
12/04/2561 6.00 4.00 2.00 -
11/04/2561 4.83 3.67 2.63 2.35
10/04/2561 4.83 3.67 2.63 2.35
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product