ราคามะนาว

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.40 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.65 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.95 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
19/12/2561 2.40 1.65 0.95 -
18/12/2561 2.77 2.17 1.47 1.50
17/12/2561 2.77 2.17 1.47 1.50
16/12/2561 4.00 3.00 1.50 -
15/12/2561 1.80 1.40 1.00 -
14/12/2561 2.80 2.20 1.47 1.50
13/12/2561 2.20 1.75 1.50 1.50
12/12/2561 2.90 2.27 1.53 1.50
11/12/2561 2.90 2.23 1.53 1.50
08/12/2561 3.00 2.25 1.25 -
07/12/2561 3.00 2.43 1.67 2.00
06/12/2561 3.00 2.43 1.67 2.00
05/12/2561 4.00 3.00 1.50 -
04/12/2561 2.93 2.40 1.63 2.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product