ราคามะนาว

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 1.85 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.35 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.05 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 1.00 บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
15/07/2562 1.85 1.35 1.05 1.00
13/07/2562 1.50 1.20 0.80 -
12/07/2562 1.75 1.35 1.05 1.00
11/07/2562 1.75 1.35 1.05 1.00
10/07/2562 1.50 1.20 0.80 -
09/07/2562 1.75 1.35 1.05 1.00
08/07/2562 1.50 1.20 0.80 -
05/07/2562 1.90 1.35 1.00 1.00
04/07/2562 1.90 1.35 1.00 1.00
03/07/2562 1.90 1.35 1.00 1.00
02/07/2562 2.15 1.60 1.10 1.20
01/07/2562 1.80 1.20 0.70 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product