ราคามะนาว

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 1.63 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.13 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.70 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.45 บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
21/11/2560 1.63 1.13 0.70 0.45
20/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
19/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
18/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
17/11/2560 1.93 1.37 0.97 0.75
16/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
15/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
14/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
13/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
12/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
11/11/2560 2.00 1.00 0.50 -
10/11/2560 1.93 1.37 0.97 0.75
09/11/2560 1.93 1.37 0.97 0.75
08/11/2560 1.93 1.37 0.97 0.75
07/11/2560 1.93 1.37 0.97 0.75
06/11/2560 1.93 1.37 0.97 0.75
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product