ราคามะขาม

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 60.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 80.00 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 65.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 60.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 160.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม - บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 50.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
19/12/2561 85.00 60.00 - - 80.00 65.00 - - 60.00 160.00 - 100.00 40.00 50.00
18/12/2561 80.00 57.50 80.00 50.00 75.00 52.50 - 65.00 65.00 140.00 40.00 90.00 45.00 37.50
17/12/2561 82.50 57.50 80.00 50.00 70.00 40.00 - 65.00 65.00 140.00 40.00 100.00 50.00 37.50
16/12/2561 80.00 60.00 - - 80.00 45.00 - - 65.00 140.00 40.00 100.00 35.00 37.50
15/12/2561 80.00 60.00 - - 80.00 45.00 - - 70.00 120.00 40.00 100.00 35.00 25.00
14/12/2561 80.00 57.50 80.00 50.00 75.00 42.50 - - 65.00 140.00 40.00 90.00 42.50 37.50
13/12/2561 82.50 57.50 80.00 50.00 70.00 40.00 - - 70.00 120.00 40.00 90.00 37.50 25.00
12/12/2561 85.00 60.00 - - - - - - 70.00 140.00 40.00 100.00 45.00 37.50
11/12/2561 82.50 60.00 70.00 - 65.00 - - - 70.00 140.00 40.00 105.00 45.00 37.50
10/12/2561 82.50 60.00 90.00 - 90.00 30.00 - - 80.00 120.00 40.00 120.00 50.00 25.00
09/12/2561 82.50 60.00 90.00 - 90.00 30.00 - - 80.00 100.00 40.00 120.00 50.00 25.00
08/12/2561 82.50 60.00 90.00 - 90.00 30.00 - - 70.00 130.00 40.00 120.00 50.00 37.50
07/12/2561 82.50 60.00 90.00 - 90.00 30.00 - - 70.00 130.00 40.00 120.00 50.00 37.50
06/12/2561 85.00 60.00 - - - - - - 70.00 130.00 40.00 120.00 50.00 37.50
05/12/2561 - - - - - - - - 45.00 130.00 40.00 120.00 50.00 37.50
04/12/2561 80.00 - 90.00 - 90.00 - - - 40.00 130.00 40.00 120.00 50.00 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product