ราคามะขาม

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 37.50 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ 60.00 บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 62.50 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 60.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 125.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม 70.00 บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ 52.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก 26.25 บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 55.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
18/02/2562 70.00 37.50 60.00 38.00 62.50 30.00 55.00 - 60.00 125.00 70.00 52.50 26.25 55.00
17/02/2562 70.00 35.00 60.00 30.00 55.00 31.50 50.00 50.00 70.00 100.00 70.00 55.00 26.25 50.00
16/02/2562 70.00 35.00 60.00 30.00 55.00 31.50 50.00 50.00 60.00 140.00 70.00 65.00 26.25 50.00
15/02/2562 70.00 40.00 - - 60.00 35.00 - - 60.00 135.00 70.00 35.00 20.00 50.00
14/02/2562 70.00 35.00 60.00 30.00 55.00 31.50 50.00 50.00 110.00 140.00 70.00 67.50 26.25 50.00
13/02/2562 70.00 35.00 60.00 30.00 55.00 31.50 50.00 50.00 60.00 135.00 70.00 45.00 25.00 50.00
12/02/2562 70.00 40.00 - - 60.00 35.00 - - 60.00 135.00 70.00 80.00 25.00 50.00
11/02/2562 72.50 35.00 65.00 30.00 57.50 32.50 50.00 50.00 60.00 140.00 70.00 67.50 25.00 50.00
10/02/2562 70.00 40.00 - - 65.00 35.00 - - - - - 80.00 20.00 -
09/02/2562 75.00 40.00 60.00 - 65.00 40.00 45.00 - 60.00 135.00 70.00 38.75 17.50 50.00
08/02/2562 70.00 40.00 - - 65.00 35.00 - - 60.00 140.00 70.00 47.50 25.00 50.00
07/02/2562 75.00 40.00 - - 65.00 35.00 - - 60.00 135.00 70.00 57.50 21.25 50.00
06/02/2562 77.50 40.00 60.00 - 65.00 40.00 45.00 - 60.00 140.00 70.00 57.50 21.25 50.00
05/02/2562 75.00 40.00 - - 65.00 35.00 - - 65.00 130.00 70.00 70.00 25.00 50.00
04/02/2562 75.00 40.00 - - 65.00 35.00 - - 65.00 130.00 70.00 70.00 25.00 50.00
03/02/2562 77.50 40.00 60.00 - 65.00 40.00 45.00 - 70.00 100.00 70.00 57.50 22.50 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product