ราคามะขาม
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่
87.50
บาท/กก.
มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก
52.50
บาท/กก.
มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่
90.00
บาท/กก.
มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่
72.50
บาท/กก.
มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก
45.00
บาท/กก.
มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่
60.00
บาท/กก.
มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
มะขามอ่อน
60.00
บาท/กก.
ยอดมะขามอ่อน
130.00
บาท/กก.
มะขามป้อม
50.00
บาท/กก.
มะขามเทศเบอร์ใหญ่
75.00
บาท/กก.
มะขามเทศเบอร์เล็ก
30.00
บาท/กก.
มะขามเปียกแกะเม็ด
85.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะขาม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม