ราคามะขาม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ 200.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 100.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 150.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม 120.00 บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 45.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
25/04/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - 200.00 100.00 150.00 120.00 90.00 40.00 45.50
24/04/2562 70.00 39.00 - - 55.00 30.00 - 200.00 60.00 125.00 60.00 85.00 35.00 44.25
23/04/2562 70.00 38.00 - - - - - 200.00 60.00 70.00 60.00 - - 46.00
22/04/2562 70.00 39.00 - - 55.00 30.00 - - 57.50 125.00 60.00 - - 44.25
21/04/2562 70.00 38.00 - - - - - - 60.00 70.00 60.00 - - 46.00
20/04/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - 200.00 57.50 122.50 60.00 - - 44.25
19/04/2562 70.00 40.00 - - - - - 200.00 60.00 70.00 60.00 - - 46.00
18/04/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 57.50 125.00 60.00 - - 44.25
17/04/2562 67.50 37.50 - - 55.00 30.00 - - 55.00 160.00 60.00 85.00 35.00 44.25
16/04/2562 65.00 35.00 - - - - - - 50.00 140.00 60.00 - - 46.00
15/04/2562 67.50 37.50 - - 55.00 30.00 - - 50.00 140.00 60.00 85.00 35.00 44.25
14/04/2562 67.50 40.00 - - 55.00 30.00 - - 50.00 145.00 60.00 85.00 35.00 46.00
13/04/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 52.50 160.00 60.00 85.00 35.00 44.25
12/04/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 52.50 160.00 60.00 85.00 35.00 44.25
11/04/2562 67.50 37.50 - - 55.00 30.00 - - 52.50 160.00 60.00 85.00 35.00 44.25
10/04/2562 67.50 37.50 - - 55.00 35.00 - - 52.50 130.00 60.00 85.00 35.00 44.25
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product