ราคามะกอก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 16.00 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง 33.00 บาท/กก.
(C) มะกอกป่า - บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
25/06/2562 16.00 33.00 -
24/06/2562 17.50 20.00 60.00
23/06/2562 17.50 35.00 40.00
22/06/2562 17.50 27.50 40.00
21/06/2562 17.50 27.50 40.00
20/06/2562 16.00 32.50 40.00
19/06/2562 17.50 35.00 40.00
18/06/2562 17.50 35.00 40.00
17/06/2562 17.50 - 40.00
16/06/2562 17.50 35.00 40.00
15/06/2562 17.50 35.00 40.00
14/06/2562 17.50 35.00 40.00
13/06/2562 17.50 35.00 40.00
12/06/2562 - 33.00 40.00
11/06/2562 - - 40.00
10/06/2562 - - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product