ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 55.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 30.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
25/04/2561 55.00 30.00
24/04/2561 55.00 30.00
23/04/2561 55.00 30.00
22/04/2561 50.00 -
19/04/2561 60.00 30.00
18/04/2561 60.00 30.00
17/04/2561 60.00 30.00
16/04/2561 60.00 30.00
15/04/2561 60.00 30.00
14/04/2561 60.00 30.00
13/04/2561 60.00 30.00
12/04/2561 60.00 30.00
11/04/2561 60.00 30.00
10/04/2561 60.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product