ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 55.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 65.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
25/04/2562 55.00 65.00
24/04/2562 48.33 107.50
23/04/2562 40.00 150.00
22/04/2562 48.33 100.00
21/04/2562 50.00 -
20/04/2562 50.00 50.00
19/04/2562 45.00 -
18/04/2562 55.00 50.00
17/04/2562 50.00 50.00
16/04/2562 45.00 -
15/04/2562 50.00 50.00
14/04/2562 55.00 50.00
13/04/2562 55.00 50.00
12/04/2562 48.33 50.00
11/04/2562 50.00 50.00
10/04/2562 50.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product