ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 50.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด - บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
16/07/2562 50.00 -
15/07/2562 40.00 80.00
14/07/2562 50.00 -
13/07/2562 37.50 80.00
12/07/2562 37.50 80.00
11/07/2562 37.50 80.00
10/07/2562 37.50 80.00
09/07/2562 37.50 80.00
08/07/2562 37.50 80.00
07/07/2562 50.00 -
06/07/2562 50.00 -
05/07/2562 37.50 80.00
04/07/2562 35.00 80.00
03/07/2562 35.00 80.00
02/07/2562 37.50 80.00
01/07/2562 25.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product