ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 50.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 14.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
25/06/2561 50.00 14.00
24/06/2561 50.00 14.00
23/06/2561 50.00 14.00
22/06/2561 45.00 14.00
21/06/2561 50.00 14.00
20/06/2561 45.00 14.00
19/06/2561 45.00 14.00
18/06/2561 45.00 14.00
17/06/2561 45.00 14.00
16/06/2561 45.00 14.00
15/06/2561 45.00 40.00
14/06/2561 45.00 14.00
13/06/2561 45.00 16.00
12/06/2561 52.50 16.00
11/06/2561 52.50 16.00
10/06/2561 52.50 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product