ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 55.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 55.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
18/02/2562 55.00 55.00
17/02/2562 60.00 -
16/02/2562 53.33 55.00
15/02/2562 55.00 55.00
14/02/2562 56.67 55.00
13/02/2562 56.67 40.00
12/02/2562 56.67 40.00
11/02/2562 56.67 38.00
09/02/2562 61.67 53.00
08/02/2562 61.67 38.00
07/02/2562 60.00 53.00
06/02/2562 56.67 38.00
05/02/2562 60.00 26.00
04/02/2562 48.33 39.00
03/02/2562 60.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product