ราคาฟัก

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 6.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 6.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 20.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
24/01/2562 6.00 6.00 20.00 30.00 -
23/01/2562 10.17 11.25 43.33 48.33 -
22/01/2562 9.83 11.25 43.33 46.67 -
21/01/2562 8.17 7.75 43.33 48.33 -
20/01/2562 7.25 7.75 22.50 32.50 25.00
19/01/2562 7.50 7.75 41.67 48.33 25.00
18/01/2562 8.83 7.75 41.67 48.33 25.00
17/01/2562 7.33 7.50 41.67 48.33 25.00
16/01/2562 7.50 7.75 41.67 48.33 25.00
15/01/2562 8.17 7.75 41.67 48.33 25.00
14/01/2562 8.17 7.75 41.67 48.33 25.00
13/01/2562 6.75 7.75 25.00 32.50 25.00
12/01/2562 7.50 7.75 66.67 48.33 25.00
11/01/2562 7.83 8.25 66.67 46.67 25.00
10/01/2562 8.33 8.00 66.67 46.67 25.00
09/01/2562 7.00 7.50 66.67 48.33 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product