ราคาฟัก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 10.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 16.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 17.50 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 47.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
25/06/2562 10.00 16.00 17.50 47.50 -
24/06/2562 12.00 23.00 28.75 43.33 50.00
23/06/2562 12.00 18.00 21.25 32.50 50.00
22/06/2562 11.33 18.75 40.83 26.67 50.00
21/06/2562 12.17 20.25 28.75 26.67 50.00
20/06/2562 11.67 18.75 21.25 25.00 50.00
19/06/2562 11.33 19.25 21.25 53.33 50.00
18/06/2562 12.00 21.50 40.00 25.00 50.00
17/06/2562 12.00 20.75 27.50 26.67 50.00
16/06/2562 12.00 22.50 20.00 25.00 50.00
15/06/2562 11.33 21.50 18.33 40.83 50.00
14/06/2562 11.67 21.00 18.33 38.33 50.00
13/06/2562 11.33 21.50 36.67 33.00 50.00
12/06/2562 11.67 22.50 36.67 24.33 50.00
11/06/2562 11.67 22.50 18.33 42.67 50.00
10/06/2562 13.00 26.75 18.33 43.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product