ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 21.50 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 15.50 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
25/09/2560 25.00 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
24/09/2560 25.00 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
23/09/2560 25.00 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
22/09/2560 25.00 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
21/09/2560 25.00 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
20/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
19/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
18/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
17/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
16/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
15/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
14/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
13/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
12/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
11/09/2560 24.50 20.00 21.50 30.00 30.00 30.00 15.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product