ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 39.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 27.25 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 10.00 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
25/06/2562 - 39.00 27.25 30.00 30.00 30.00 10.00
24/06/2562 28.00 35.50 27.25 35.00 35.00 35.00 10.00
23/06/2562 28.00 39.00 27.25 35.00 35.00 35.00 17.50
22/06/2562 28.00 38.50 27.25 35.00 35.00 35.00 11.00
21/06/2562 - 38.50 28.25 35.00 35.00 35.00 11.00
20/06/2562 - 38.50 28.25 35.00 35.00 35.00 11.00
19/06/2562 28.00 38.50 27.25 - 35.00 - 11.00
18/06/2562 25.00 38.50 28.25 35.00 35.00 35.00 11.00
17/06/2562 - 38.50 28.25 35.00 35.00 35.00 11.00
16/06/2562 25.00 39.00 33.25 40.00 40.00 40.00 18.00
15/06/2562 - 38.50 33.25 40.00 40.00 40.00 11.00
14/06/2562 - 38.50 30.75 40.00 40.00 40.00 11.00
13/06/2562 - 38.50 30.75 40.00 40.00 40.00 11.00
12/06/2562 - 38.50 28.25 40.00 - - 18.50
11/06/2562 - 39.50 28.25 - - 40.00 12.00
10/06/2562 - 38.50 27.25 40.00 35.00 35.00 18.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product