ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 12.00 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
25/04/2561 22.00 20.00 18.50 24.00 24.00 24.00 12.00
24/04/2561 22.00 20.00 18.50 24.00 24.00 24.00 25.00
23/04/2561 22.00 20.00 18.50 24.00 24.00 24.00 10.00
22/04/2561 24.00 - 24.00 24.00 24.00 24.00 -
21/04/2561 - 20.00 - - - - -
20/04/2561 - 20.00 - - - - 40.00
19/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
18/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
17/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
16/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
15/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
14/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
13/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
12/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
11/04/2561 20.00 20.00 13.00 - - - 10.00
10/04/2561 17.50 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product