ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 15.50 บาท/กำ
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
21/11/2560 22.50 18.50 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
20/11/2560 22.50 18.50 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
19/11/2560 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
18/11/2560 22.50 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
17/11/2560 22.50 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
16/11/2560 22.50 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
15/11/2560 22.50 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
14/11/2560 22.50 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
13/11/2560 22.50 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
12/11/2560 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 16.00
11/11/2560 22.50 22.50 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
10/11/2560 22.50 22.50 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
09/11/2560 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.00
08/11/2560 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
07/11/2560 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
06/11/2560 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 15.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product