ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 7.00 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
23/03/2562 18.00 15.00 18.00 - - - 7.00
22/03/2562 18.00 19.00 18.00 20.00 20.00 20.00 17.50
21/03/2562 18.00 19.00 18.00 20.00 20.00 20.00 18.50
20/03/2562 18.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 18.49
19/03/2562 18.00 19.00 18.00 20.00 20.00 20.00 18.50
18/03/2562 18.00 23.00 18.00 20.00 20.00 20.00 25.00
16/03/2562 18.00 17.50 18.00 - - - 18.50
15/03/2562 18.00 17.50 18.00 20.00 20.00 20.00 16.00
14/03/2562 18.00 17.50 18.00 20.00 20.00 20.00 16.00
13/03/2562 18.00 17.50 18.00 20.00 20.00 20.00 16.00
12/03/2562 17.00 17.50 17.00 15.00 12.00 20.00 16.00
11/03/2562 18.00 17.50 17.00 15.00 12.00 20.00 16.00
10/03/2562 - - 16.00 15.00 12.00 20.00 20.00
09/03/2562 18.00 17.50 17.00 15.00 12.00 20.00 16.00
08/03/2562 18.00 17.50 17.00 15.00 12.00 20.00 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product