ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 21.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 12.00 บาท/กำ
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
20/02/2561 22.50 21.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
19/02/2561 22.50 21.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
18/02/2561 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
17/02/2561 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
16/02/2561 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
15/02/2561 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
14/02/2561 22.50 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00 12.00
13/02/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 50.00 12.00
12/02/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 50.00 12.00
11/02/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 50.00 12.00
10/02/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 50.00 12.00
09/02/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 50.00 12.00
08/02/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 12.00
07/02/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
06/02/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
05/02/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product