ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 11.00 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
25/06/2561 22.00 18.50 13.00 - - - 11.00
24/06/2561 21.00 22.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
23/06/2561 21.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
22/06/2561 22.00 20.00 13.00 - - - 11.00
21/06/2561 21.00 22.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
20/06/2561 21.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
19/06/2561 21.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 12.00
18/06/2561 21.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
17/06/2561 21.00 22.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
16/06/2561 21.00 21.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
15/06/2561 21.00 21.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
14/06/2561 21.00 22.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
13/06/2561 21.00 21.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
12/06/2561 21.00 21.00 16.50 20.00 20.00 20.00 55.50
11/06/2561 21.00 21.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
10/06/2561 21.00 22.00 16.50 20.00 20.00 20.00 11.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product