ราคาพริก

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 130.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 55.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 36.67 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 31.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 24.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 30.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 36.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 22.67 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 24.67 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 90.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
20/02/2561 130.00 55.00 36.67 85.00 31.00 24.00 30.00 36.67 22.67 24.67 90.00 80.00
19/02/2561 130.00 55.00 36.33 90.00 31.00 23.00 25.00 36.67 22.67 26.67 90.00 80.00
18/02/2561 160.00 60.00 40.00 80.00 35.00 25.00 30.00 50.00 30.00 37.50 90.00 80.00
17/02/2561 156.67 50.00 40.00 75.00 31.67 22.50 25.00 43.33 26.67 34.00 90.00 80.00
16/02/2561 155.00 60.00 40.00 80.00 35.00 25.00 30.00 50.00 30.00 37.00 90.00 80.00
15/02/2561 163.33 55.00 31.67 85.00 38.33 24.00 25.00 40.00 25.00 30.67 90.00 80.00
14/02/2561 153.33 55.00 35.33 105.00 37.33 21.67 20.00 40.00 20.67 28.00 90.00 83.33
13/02/2561 150.00 65.00 33.00 80.00 38.50 22.50 20.00 50.00 21.00 35.00 90.00 85.00
12/02/2561 160.00 60.00 30.50 80.00 41.00 22.50 20.00 45.00 21.00 35.00 90.00 85.00
11/02/2561 155.00 60.00 30.00 80.00 42.50 21.00 20.00 45.00 25.00 35.00 90.00 85.00
10/02/2561 155.00 50.00 32.50 80.00 47.50 20.00 20.00 50.00 25.00 35.00 90.00 85.00
09/02/2561 150.00 50.00 28.33 85.00 46.67 20.00 20.00 40.00 23.33 26.67 90.00 83.33
08/02/2561 150.00 50.00 28.33 85.00 41.67 21.00 20.00 46.67 23.33 31.33 92.50 83.33
07/02/2561 150.00 50.00 26.00 80.00 38.50 19.00 20.00 52.50 24.00 34.00 92.50 85.00
06/02/2561 146.67 47.50 27.33 80.00 42.33 22.67 25.00 45.00 26.00 32.00 97.50 83.33
05/02/2561 143.33 47.50 30.00 90.00 41.67 25.00 25.00 41.67 25.00 26.67 97.50 83.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product