ราคาพริก

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 100.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 30.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 40.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 40.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 22.50 บาท/กก.
(G) พริกมัน 20.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 35.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 25.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 86.25 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
25/04/2561 100.00 30.00 40.00 40.00 40.00 22.50 20.00 70.00 35.00 25.00 86.25 90.00
24/04/2561 123.33 38.33 35.00 50.00 26.00 24.00 22.00 56.67 24.67 14.00 86.25 90.00
23/04/2561 123.33 32.50 33.33 42.50 26.67 23.33 20.00 53.33 23.33 17.33 86.25 90.00
22/04/2561 180.00 - 30.00 - 20.00 25.00 - 55.00 30.00 16.00 85.00 100.00
21/04/2561 130.00 40.00 50.00 60.00 25.00 25.00 20.00 35.00 20.00 14.00 - 90.00
20/04/2561 130.00 47.50 40.00 50.00 30.00 35.00 20.00 35.00 20.00 16.00 - 90.00
19/04/2561 85.00 37.50 50.00 55.00 32.50 32.50 22.50 50.00 22.50 18.00 90.00 85.00
18/04/2561 110.00 40.00 80.00 65.00 35.00 37.50 25.00 67.50 25.00 17.00 90.00 85.00
17/04/2561 110.00 37.50 85.00 60.00 36.50 40.00 25.00 75.00 25.00 18.00 90.00 85.00
16/04/2561 120.00 50.00 87.50 80.00 37.50 40.00 25.00 80.00 25.00 18.00 90.00 85.00
15/04/2561 80.00 30.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 80.00 30.00 16.00 90.00 80.00
14/04/2561 85.00 35.00 47.50 45.00 35.00 32.50 25.00 47.50 25.00 16.00 90.00 85.00
13/04/2561 60.00 30.00 25.00 40.00 30.00 20.00 25.00 60.00 25.00 15.00 90.00 80.00
12/04/2561 85.00 35.00 30.00 45.00 32.50 22.50 25.00 47.50 25.00 14.50 90.00 85.00
11/04/2561 90.00 35.00 30.00 45.00 35.00 20.00 25.00 47.50 25.00 18.00 90.00 85.00
10/04/2561 93.33 37.50 28.33 45.00 31.67 21.67 27.50 43.33 30.00 14.33 87.50 83.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product