ราคาพริก

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 70.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 40.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 65.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 70.00 บาท/กก.
(E) พริกจินดาแดง 49.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 32.50 บาท/กก.
(G) พริกมัน 40.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 75.00 บาท/กก.
(I) พริกชี้ฟ้า 45.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 55.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 85.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
25/09/2560 70.00 40.00 65.00 70.00 49.00 32.50 40.00 75.00 45.00 55.00 85.00 90.00
24/09/2560 80.00 40.00 80.00 70.00 49.00 32.50 50.00 80.00 50.00 60.00 85.00 90.00
23/09/2560 65.00 40.00 70.00 70.00 44.00 32.50 50.00 80.00 50.00 60.00 85.00 90.00
22/09/2560 74.00 40.00 77.50 80.00 42.50 34.00 50.00 85.00 42.50 52.50 85.00 90.00
21/09/2560 79.00 40.00 77.50 80.00 40.00 34.00 50.00 85.00 42.50 52.50 85.00 90.00
20/09/2560 89.00 40.00 77.50 70.00 40.00 31.50 50.00 80.00 42.50 62.50 85.00 90.00
19/09/2560 95.00 40.00 72.50 70.00 41.00 32.50 50.00 90.00 49.00 55.00 85.00 95.00
18/09/2560 95.00 40.00 47.50 70.00 38.50 32.50 50.00 85.00 49.00 52.50 85.00 95.00
17/09/2560 95.00 40.00 47.50 70.00 36.00 30.00 50.00 90.00 49.00 55.00 85.00 105.00
16/09/2560 95.00 40.00 47.50 60.00 36.00 30.00 50.00 90.00 49.00 55.00 85.00 105.00
15/09/2560 90.00 40.00 47.50 70.00 36.00 30.00 50.00 85.00 49.00 55.00 85.00 105.00
14/09/2560 85.00 40.00 47.50 70.00 38.50 30.00 60.00 90.00 54.00 55.00 85.00 105.00
13/09/2560 80.00 40.00 47.50 70.00 38.50 30.00 60.00 90.00 54.00 60.00 87.50 105.00
12/09/2560 85.00 40.00 50.00 70.00 35.00 27.50 60.00 90.00 52.50 51.00 87.50 105.00
11/09/2560 85.00 40.00 50.00 70.00 37.50 27.50 60.00 90.00 52.50 61.00 87.50 105.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product