ราคาพริก
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
พริกขี้หนูสวน
90.00
บาท/กก.
พริกยอดสน
40.00
บาท/กก.
พริกยำแดง
43.33
บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง
42.50
บาท/กก.
พริกจินดาแดง
46.67
บาท/กก.
พริกจินดาเขียว
26.67
บาท/กก.
พริกมัน
14.00
บาท/กก.
พริกเหลือง
55.00
บาท/กก.
พริกหยวก
30.33
บาท/กก.
พริกหวาน
60.00
บาท/กก.
พริกไทยอ่อน
73.33
บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า
23.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม