ราคาพริก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 100.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 32.50 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 60.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 37.50 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 25.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 35.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 35.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 40.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 80.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
25/06/2561 100.00 32.50 60.00 40.00 37.50 25.00 35.00 100.00 35.00 40.00 80.00 90.00
24/06/2561 70.00 20.00 60.00 50.00 35.00 20.00 40.00 140.00 40.00 50.00 72.50 80.00
23/06/2561 103.33 40.00 71.67 40.00 45.00 28.33 35.00 113.33 56.67 36.67 72.50 90.00
22/06/2561 116.67 40.00 73.33 40.00 46.67 28.33 35.00 106.67 56.67 36.67 80.00 90.00
21/06/2561 60.00 20.00 60.00 50.00 40.00 25.00 35.00 120.00 35.00 40.00 80.00 80.00
20/06/2561 116.67 40.00 70.00 45.00 50.00 30.00 37.50 96.67 58.33 36.67 80.00 90.00
19/06/2561 123.33 36.67 75.00 45.00 51.67 31.00 37.50 106.67 58.33 38.67 72.50 90.00
18/06/2561 116.67 35.00 73.33 45.00 48.33 31.00 37.50 103.33 58.33 40.00 72.50 90.00
17/06/2561 110.00 40.00 82.00 50.00 50.00 32.50 50.00 130.00 75.00 37.50 72.50 85.00
16/06/2561 116.67 40.00 73.33 40.00 53.33 30.00 40.00 100.00 60.00 36.67 72.50 90.00
15/06/2561 116.67 41.67 80.00 45.00 55.00 30.00 37.50 93.33 58.33 28.33 72.50 90.00
14/06/2561 120.00 45.00 90.00 50.00 52.50 35.00 40.00 100.00 70.00 35.00 72.50 85.00
13/06/2561 123.33 38.00 63.33 45.00 53.33 26.67 35.00 85.00 40.00 36.00 80.00 90.00
12/06/2561 120.00 29.67 43.33 47.50 56.67 25.67 35.00 70.00 36.67 29.00 80.00 86.67
11/06/2561 120.00 30.00 40.00 45.00 56.67 25.00 35.00 68.33 36.67 29.33 80.00 86.67
10/06/2561 120.00 27.50 41.00 50.00 57.50 25.00 40.00 70.00 40.00 26.00 80.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product