ราคาพริก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 85.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 70.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 65.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 125.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 130.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 45.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 60.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 125.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 55.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 50.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 75.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 180.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
25/06/2562 85.00 70.00 65.00 125.00 130.00 45.00 60.00 125.00 55.00 50.00 75.00 180.00
24/06/2562 153.33 65.00 66.67 110.00 145.00 42.50 50.00 150.00 60.00 56.67 85.00 200.00
23/06/2562 170.00 65.00 57.50 120.00 120.00 40.00 40.00 135.00 52.50 42.50 85.00 160.00
22/06/2562 156.67 55.00 68.33 135.00 136.67 43.33 45.00 140.00 51.67 51.67 85.00 150.00
21/06/2562 160.00 65.00 63.33 155.00 140.00 45.00 45.00 156.67 56.67 53.33 75.00 146.67
20/06/2562 173.33 60.00 66.67 160.00 160.00 45.00 50.00 146.67 60.00 51.67 75.00 140.00
19/06/2562 170.00 75.00 68.33 155.00 160.00 46.67 50.00 136.67 56.67 43.33 80.00 140.00
18/06/2562 196.67 70.00 80.00 160.00 166.67 49.33 50.00 116.67 63.33 46.67 75.00 150.00
17/06/2562 180.00 55.00 80.00 150.00 165.00 50.00 70.00 126.67 76.67 50.00 80.00 140.00
16/06/2562 180.00 65.00 80.00 140.00 135.00 55.00 80.00 140.00 85.00 55.00 95.00 145.00
15/06/2562 186.67 85.00 73.33 145.00 135.00 53.33 65.00 123.33 73.33 56.67 95.00 146.67
14/06/2562 190.00 80.00 76.67 140.00 140.00 50.00 65.00 130.00 73.33 56.67 95.00 136.67
13/06/2562 186.67 60.00 76.67 155.00 126.67 53.33 65.00 120.00 73.33 51.67 90.00 146.67
12/06/2562 183.33 80.00 83.33 145.00 120.00 48.33 65.00 123.33 73.33 51.67 95.00 146.67
11/06/2562 160.00 70.00 80.00 145.00 120.00 48.33 75.00 123.33 76.67 50.00 95.00 146.67
10/06/2562 183.33 76.67 93.33 150.00 113.33 55.00 70.00 93.33 80.00 53.33 95.00 136.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product