ราคาพริก

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 50.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 40.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 30.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 60.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 30.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 25.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 25.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 25.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 80.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
24/01/2562 50.00 40.00 30.00 60.00 60.00 30.00 25.00 40.00 25.00 25.00 80.00 80.00
23/01/2562 100.00 40.00 28.33 65.00 60.00 32.50 17.50 51.67 20.00 29.33 80.00 90.00
22/01/2562 120.00 42.50 28.33 70.00 62.50 37.50 22.50 58.33 23.33 30.33 80.00 90.00
21/01/2562 110.00 42.50 28.33 67.50 57.50 30.00 20.00 50.00 21.67 30.33 80.00 90.00
20/01/2562 110.00 45.00 27.50 80.00 46.00 30.00 24.00 55.00 27.00 32.50 80.00 80.00
19/01/2562 100.00 40.00 30.00 62.50 48.33 30.00 17.50 46.67 21.67 33.33 80.00 86.67
18/01/2562 100.00 39.00 30.00 80.00 55.00 27.50 15.00 50.00 20.00 30.00 80.00 86.67
17/01/2562 103.33 40.00 30.00 72.50 57.50 32.50 17.50 51.67 21.67 33.33 80.00 90.00
16/01/2562 103.33 40.00 30.00 65.00 50.00 30.00 15.00 45.00 20.00 33.33 80.00 90.00
15/01/2562 100.00 40.00 31.67 65.00 50.00 27.50 17.50 43.33 21.67 31.67 80.00 86.67
14/01/2562 100.00 40.00 30.00 70.00 47.50 31.50 15.00 43.33 20.00 35.00 80.00 86.67
13/01/2562 100.00 40.00 30.00 50.00 37.50 27.50 20.00 65.00 25.00 35.00 80.00 80.00
12/01/2562 106.67 40.00 31.67 60.00 50.00 31.50 17.50 53.33 21.67 36.67 80.00 86.67
11/01/2562 106.67 40.00 33.33 60.00 43.33 31.67 17.50 53.33 21.67 35.00 80.00 86.67
10/01/2562 106.67 42.50 31.67 65.00 47.50 30.00 15.00 56.67 20.00 36.67 80.00 86.67
09/01/2562 106.67 40.00 33.33 60.00 47.50 32.50 17.50 60.00 21.67 36.67 80.00 93.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product