ราคาพริก

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 80.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 60.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 50.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 50.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 40.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 30.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 30.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 40.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 90.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
23/03/2562 80.00 60.00 50.00 80.00 50.00 40.00 30.00 40.00 30.00 40.00 90.00 80.00
22/03/2562 100.00 55.00 49.33 80.00 50.00 41.67 30.00 43.33 32.67 46.67 95.00 90.00
21/03/2562 100.00 55.00 52.67 77.50 55.00 52.50 27.50 53.33 31.00 55.00 95.00 90.00
20/03/2562 103.33 60.00 51.33 82.50 57.50 47.50 30.00 51.67 32.67 55.00 95.00 90.00
19/03/2562 100.00 61.67 46.00 75.00 52.50 45.00 30.00 45.00 32.67 53.33 95.00 90.00
18/03/2562 100.00 60.00 49.00 70.00 55.00 55.00 25.00 42.50 31.50 50.00 100.00 95.00
16/03/2562 100.00 60.00 46.67 80.00 50.00 50.00 32.50 53.33 33.33 53.33 90.00 86.67
15/03/2562 100.00 51.67 51.67 77.50 46.67 41.67 30.00 51.67 30.00 50.00 95.00 90.00
14/03/2562 100.00 51.67 53.67 80.00 50.00 41.67 30.00 56.67 30.00 50.00 95.00 93.33
13/03/2562 100.00 57.50 46.33 77.50 53.33 47.50 27.50 58.33 28.33 51.67 95.00 90.00
12/03/2562 100.00 50.00 43.33 72.50 53.33 41.67 27.50 55.00 28.33 53.33 95.00 93.33
11/03/2562 100.00 50.00 43.33 72.50 51.67 41.67 27.50 55.00 28.33 53.33 95.00 93.33
10/03/2562 90.00 40.00 45.00 - 45.00 30.00 - 50.00 30.00 50.00 100.00 100.00
09/03/2562 96.67 50.00 45.00 72.50 51.67 41.67 25.00 51.67 26.67 53.33 95.00 93.33
08/03/2562 96.67 50.00 43.33 72.50 51.67 41.67 25.00 51.67 26.67 53.33 95.00 93.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product