ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 89.50 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 160.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 77.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง - บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
25/06/2562 89.50 160.00 77.00 -
24/06/2562 90.50 160.00 75.00 90.00
23/06/2562 90.50 160.00 75.00 90.00
22/06/2562 90.50 160.00 75.00 -
21/06/2562 90.50 160.00 73.00 -
20/06/2562 90.50 160.00 73.00 -
19/06/2562 87.50 180.00 80.00 -
18/06/2562 92.50 180.00 85.00 90.00
17/06/2562 92.50 180.00 85.00 90.00
16/06/2562 87.50 160.00 75.00 90.00
15/06/2562 87.50 160.00 75.00 -
14/06/2562 87.50 157.00 75.00 -
13/06/2562 87.50 157.00 75.00 -
12/06/2562 87.50 150.00 75.00 -
11/06/2562 87.50 150.00 75.00 -
10/06/2562 87.50 152.50 72.50 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product