ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 85.00 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 140.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง - บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
23/03/2562 85.00 140.00 70.00 -
22/03/2562 92.50 150.00 80.00 -
21/03/2562 92.50 150.00 80.00 -
20/03/2562 92.50 150.00 80.00 -
19/03/2562 92.50 150.00 80.00 -
18/03/2562 100.00 160.00 90.00 -
16/03/2562 85.00 140.00 70.00 -
15/03/2562 87.50 140.00 80.00 -
14/03/2562 87.50 140.00 80.00 -
13/03/2562 87.50 140.00 80.00 -
12/03/2562 75.00 125.00 70.00 -
11/03/2562 75.00 125.00 70.00 -
10/03/2562 65.00 110.00 70.00 -
09/03/2562 75.00 125.00 70.00 -
08/03/2562 75.00 125.00 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product