ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 85.00 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 150.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง - บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
24/01/2562 85.00 150.00 85.00 -
23/01/2562 87.50 135.00 87.50 -
22/01/2562 87.50 135.00 87.50 -
21/01/2562 82.50 135.00 92.50 -
20/01/2562 82.50 135.00 92.50 -
19/01/2562 82.50 135.00 92.50 100.00
18/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
17/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
16/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
15/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
14/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
13/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
12/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
11/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
10/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
09/01/2562 82.50 135.00 82.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product