ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 17.50 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
25/09/2560 17.50 19.00 16.50
24/09/2560 17.00 17.50 15.50
23/09/2560 17.00 17.50 15.00
22/09/2560 16.00 17.50 15.00
21/09/2560 17.00 18.00 17.00
20/09/2560 20.00 19.00 15.50
19/09/2560 17.00 18.00 16.50
18/09/2560 17.00 17.50 16.00
17/09/2560 17.00 17.00 17.00
16/09/2560 14.50 17.00 15.00
15/09/2560 16.00 17.00 15.00
14/09/2560 17.00 17.00 15.50
13/09/2560 17.50 19.00 18.00
12/09/2560 17.50 20.00 19.00
11/09/2560 17.50 20.00 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product