ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 37.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
16/07/2562 37.00 40.00 35.00
15/07/2562 - 35.00 -
13/07/2562 - 37.00 30.50
12/07/2562 - 33.00 25.00
11/07/2562 - 35.00 25.00
10/07/2562 30.00 35.50 30.00
09/07/2562 30.00 35.50 30.00
08/07/2562 35.00 36.50 30.00
07/07/2562 35.00 40.00 35.00
06/07/2562 35.00 40.00 35.00
05/07/2562 35.00 36.00 30.00
04/07/2562 35.00 36.00 30.00
03/07/2562 35.00 36.00 30.00
02/07/2562 35.00 36.00 30.00
01/07/2562 35.00 30.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product