ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 12.50 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 11.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
25/07/2560 10.00 12.50 11.00
24/07/2560 11.50 12.00 10.00
23/07/2560 12.50 14.00 11.00
22/07/2560 11.50 12.50 12.00
21/07/2560 12.50 12.50 10.00
20/07/2560 11.00 12.50 11.00
19/07/2560 11.50 12.50 10.00
18/07/2560 11.50 12.50 10.00
17/07/2560 13.00 15.00 10.00
15/07/2560 13.50 15.00 11.50
14/07/2560 15.00 16.50 14.50
13/07/2560 14.00 14.50 13.50
12/07/2560 15.00 16.50 16.00
11/07/2560 15.50 18.00 12.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product