ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
21/02/2561 15.00 15.00 14.00
20/02/2561 15.00 16.50 14.50
19/02/2561 17.50 18.33 16.00
18/02/2561 17.50 19.00 20.00
17/02/2561 16.50 17.67 15.00
16/02/2561 15.00 20.00 20.00
15/02/2561 14.00 14.67 13.50
14/02/2561 14.00 13.00 12.50
13/02/2561 14.00 13.00 12.50
12/02/2561 15.00 14.00 13.50
11/02/2561 15.00 14.00 14.00
10/02/2561 15.00 14.00 14.50
09/02/2561 15.00 12.50 13.00
08/02/2561 15.00 13.33 12.67
07/02/2561 14.00 13.00 12.50
06/02/2561 16.50 13.67 12.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product