ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
19/08/2561 20.00 20.00 18.00
18/08/2561 20.00 21.50 18.00
17/08/2561 22.00 23.00 19.00
16/08/2561 22.00 24.50 19.00
15/08/2561 24.00 26.00 20.00
14/08/2561 24.00 30.00 25.00
13/08/2561 24.00 30.00 25.00
12/08/2561 24.00 30.00 25.00
11/08/2561 23.00 25.00 19.00
10/08/2561 23.50 26.00 20.50
09/08/2561 22.50 26.00 21.50
08/08/2561 23.50 26.00 21.50
07/08/2561 25.00 27.33 20.33
06/08/2561 22.00 25.00 19.33
05/08/2561 24.00 25.00 20.00
04/08/2561 20.00 25.00 18.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product