ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
19/11/2561 22.50 25.00 18.00
18/11/2561 23.00 25.00 18.00
17/11/2561 21.50 24.00 18.00
16/11/2561 23.00 25.00 16.00
15/11/2561 24.50 26.33 17.33
14/11/2561 25.00 26.50 17.00
13/11/2561 25.00 27.00 20.00
12/11/2561 23.00 27.00 18.00
11/11/2561 18.00 20.00 16.00
10/11/2561 18.00 20.00 14.50
09/11/2561 16.00 20.67 13.67
08/11/2561 17.50 19.67 13.67
07/11/2561 16.00 20.33 13.67
06/11/2561 17.00 20.00 12.67
05/11/2561 16.50 18.33 11.67
04/11/2561 15.00 16.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product