ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 80.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
16/07/2562 80.00 -
15/07/2562 100.00 -
14/07/2562 80.00 -
13/07/2562 100.00 -
12/07/2562 100.00 -
11/07/2562 100.00 -
10/07/2562 110.00 -
09/07/2562 95.00 80.00
08/07/2562 100.00 80.00
07/07/2562 80.00 -
06/07/2562 80.00 -
05/07/2562 95.00 -
04/07/2562 95.00 -
03/07/2562 90.00 -
02/07/2562 105.00 -
01/07/2562 110.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product