ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 115.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
25/07/2560 115.00 55.00
24/07/2560 100.00 55.00
23/07/2560 100.00 55.00
22/07/2560 100.00 55.00
21/07/2560 100.00 55.00
20/07/2560 100.00 55.00
19/07/2560 100.00 55.00
18/07/2560 100.00 55.00
17/07/2560 100.00 30.00
16/07/2560 100.00 30.00
15/07/2560 100.00 55.00
14/07/2560 100.00 55.00
13/07/2560 100.00 55.00
12/07/2560 105.00 55.00
11/07/2560 105.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product