ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 120.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
19/08/2561 120.00 80.00
18/08/2561 81.14 80.00
17/08/2561 81.14 90.00
16/08/2561 81.24 80.00
15/08/2561 81.24 80.00
14/08/2561 81.24 80.00
13/08/2561 81.24 80.00
12/08/2561 130.00 80.00
11/08/2561 130.00 80.00
10/08/2561 120.00 80.00
09/08/2561 125.00 90.00
08/08/2561 140.00 90.00
07/08/2561 120.00 80.00
06/08/2561 140.00 85.00
05/08/2561 140.00 85.00
04/08/2561 120.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product