ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 100.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
27/05/2561 100.00 100.00
26/05/2561 90.00 100.00
25/05/2561 80.00 -
24/05/2561 90.00 100.00
23/05/2561 90.00 100.00
22/05/2561 95.00 100.00
21/05/2561 100.00 100.00
20/05/2561 100.00 100.00
19/05/2561 100.00 100.00
18/05/2561 97.50 80.00
17/05/2561 97.50 80.00
16/05/2561 90.00 80.00
15/05/2561 95.00 80.00
14/05/2561 90.00 80.00
13/05/2561 90.00 100.00
12/05/2561 90.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product