ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 120.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 120.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
20/02/2561 120.00 120.00
19/02/2561 120.00 120.00
18/02/2561 120.00 120.00
17/02/2561 140.00 120.00
16/02/2561 140.00 120.00
15/02/2561 140.00 120.00
14/02/2561 135.00 120.00
13/02/2561 135.00 120.00
12/02/2561 135.00 120.00
11/02/2561 145.00 120.00
10/02/2561 145.00 120.00
09/02/2561 145.00 120.00
08/02/2561 145.00 120.00
07/02/2561 152.50 120.00
06/02/2561 152.50 120.00
05/02/2561 147.50 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product