ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 120.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
21/11/2560 120.00 100.00
20/11/2560 120.00 100.00
19/11/2560 120.00 100.00
18/11/2560 120.00 100.00
17/11/2560 120.00 100.00
16/11/2560 120.00 100.00
15/11/2560 120.00 95.00
14/11/2560 120.00 95.00
13/11/2560 125.00 95.00
12/11/2560 125.00 100.00
11/11/2560 125.00 95.00
10/11/2560 120.00 95.00
09/11/2560 125.00 100.00
08/11/2560 115.00 95.00
07/11/2560 115.00 95.00
06/11/2560 115.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product