ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 90.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
25/09/2560 90.00 55.00
24/09/2560 90.00 55.00
23/09/2560 90.00 55.00
22/09/2560 90.00 55.00
21/09/2560 95.00 55.00
20/09/2560 95.00 55.00
19/09/2560 95.00 55.00
18/09/2560 95.00 55.00
17/09/2560 90.00 55.00
16/09/2560 90.00 55.00
15/09/2560 90.00 55.00
14/09/2560 90.00 55.00
13/09/2560 90.00 55.00
12/09/2560 90.00 55.00
11/09/2560 90.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product