ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค 140.00 บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 160.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส 170.00 บาท/กก.
(D) เรดคอส 170.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
25/06/2562 140.00 160.00 170.00 170.00
24/06/2562 150.00 165.00 170.00 170.00
23/06/2562 150.00 165.00 170.00 170.00
22/06/2562 150.00 165.00 155.00 155.00
21/06/2562 150.00 165.00 155.00 155.00
20/06/2562 150.00 165.00 155.00 155.00
19/06/2562 140.00 182.50 155.00 155.00
18/06/2562 180.00 170.00 155.00 155.00
17/06/2562 180.00 180.00 120.00 120.00
16/06/2562 180.00 150.00 120.00 120.00
15/06/2562 180.00 180.00 120.00 120.00
14/06/2562 160.00 180.00 120.00 120.00
13/06/2562 160.00 180.00 150.00 150.00
12/06/2562 180.00 190.00 120.00 120.00
11/06/2562 180.00 190.00 120.00 120.00
10/06/2562 200.00 200.00 120.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product