ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค - บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 80.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส 70.00 บาท/กก.
(D) เรดคอส 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
24/01/2562 - 80.00 70.00 70.00
23/01/2562 70.00 75.00 70.00 70.00
22/01/2562 70.00 72.50 70.00 70.00
21/01/2562 70.00 72.50 70.00 70.00
20/01/2562 70.00 72.50 70.00 70.00
19/01/2562 70.00 70.00 70.00 70.00
18/01/2562 70.00 72.50 70.00 70.00
17/01/2562 70.00 75.00 70.00 70.00
16/01/2562 80.00 75.00 70.00 70.00
15/01/2562 80.00 77.50 70.00 70.00
14/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
13/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
12/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
11/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
10/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
09/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product