ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 16.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 27.50 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 60.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
23/03/2562 16.00 27.50 60.00
22/03/2562 19.00 56.67 33.00
21/03/2562 19.33 31.00 25.50
20/03/2562 18.00 56.67 33.50
19/03/2562 20.67 37.67 38.50
18/03/2562 20.00 8.50 7.00
16/03/2562 20.67 41.33 46.00
15/03/2562 20.67 41.33 46.00
14/03/2562 20.00 41.33 46.00
13/03/2562 18.00 41.33 38.50
12/03/2562 20.67 14.33 46.00
11/03/2562 22.33 40.67 41.00
10/03/2562 25.00 12.00 -
09/03/2562 22.33 40.67 43.50
08/03/2562 18.67 40.67 38.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product