ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 18.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 28.75 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 80.00 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
20/02/2561 18.00 28.75 80.00
19/02/2561 19.00 28.75 80.00
18/02/2561 19.00 28.75 80.00
17/02/2561 20.00 28.75 80.00
16/02/2561 20.00 28.75 55.00
15/02/2561 19.00 28.75 80.00
14/02/2561 19.50 28.75 80.00
13/02/2561 19.50 27.50 95.00
12/02/2561 22.50 27.50 100.00
11/02/2561 21.50 27.50 120.00
10/02/2561 22.50 27.50 100.00
09/02/2561 21.00 27.50 100.00
08/02/2561 22.00 27.50 100.00
07/02/2561 21.00 28.75 100.00
06/02/2561 20.00 28.75 100.00
05/02/2561 20.00 28.75 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product