ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 9.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 35.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 100.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
25/04/2561 9.00 35.00 100.00
24/04/2561 16.00 22.50 100.00
23/04/2561 15.00 22.50 60.00
22/04/2561 15.00 15.00 -
19/04/2561 8.00 30.00 60.00
18/04/2561 12.00 30.00 50.00
17/04/2561 11.00 30.00 90.00
16/04/2561 15.00 30.00 90.00
15/04/2561 24.00 30.00 120.00
14/04/2561 20.00 30.00 80.00
13/04/2561 10.00 30.00 60.00
12/04/2561 19.00 30.00 70.00
11/04/2561 20.00 30.00 55.00
10/04/2561 17.00 25.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product