ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 12.50 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 15.25 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 33.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
25/06/2562 12.50 15.25 33.00
24/06/2562 13.33 30.17 33.00
23/06/2562 16.00 34.50 60.00
22/06/2562 14.67 26.83 27.50
21/06/2562 13.00 23.50 30.50
20/06/2562 12.33 26.83 30.50
19/06/2562 12.67 26.83 33.00
18/06/2562 13.67 26.83 32.50
17/06/2562 12.33 30.17 35.50
16/06/2562 12.50 33.75 60.00
15/06/2562 13.67 23.50 30.50
14/06/2562 15.00 13.50 30.50
13/06/2562 13.67 23.50 30.50
12/06/2562 13.33 23.50 30.50
11/06/2562 12.00 23.50 30.50
10/06/2562 12.00 26.00 32.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product