ราคาผักบุ้ง
ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2565
ผักบุ้งจีน
19.50
บาท/กก.
ผักบุ้งนา
70.00
บาท/กำ
ผักบุ้งไทย
-
บาท/มัด
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ผักบุ้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม