ราคาผักชี

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 50.00 บาท/กก.
(B) รากผักชี 85.00 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
20/02/2561 50.00 85.00 45.00
19/02/2561 55.00 90.00 48.00
18/02/2561 62.50 90.00 45.50
17/02/2561 80.00 107.50 41.75
16/02/2561 82.50 105.00 41.75
15/02/2561 82.50 95.00 42.00
14/02/2561 75.00 107.50 42.00
13/02/2561 82.50 110.00 42.00
12/02/2561 100.00 115.00 43.00
11/02/2561 97.50 130.00 43.00
10/02/2561 110.00 130.00 43.00
09/02/2561 110.00 100.00 43.00
08/02/2561 125.00 110.00 43.00
07/02/2561 105.00 105.00 40.00
06/02/2561 100.00 95.00 43.00
05/02/2561 87.50 95.00 43.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product