ราคาผักชี

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 50.00 บาท/กก.
(B) รากผักชี 80.00 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
24/01/2562 50.00 80.00 18.00
23/01/2562 40.00 60.00 27.33
22/01/2562 51.67 75.00 31.33
21/01/2562 45.00 75.00 29.67
20/01/2562 47.50 72.50 32.00
19/01/2562 41.67 80.00 29.67
18/01/2562 38.33 67.50 29.67
17/01/2562 36.67 60.00 27.67
16/01/2562 35.83 70.00 29.00
15/01/2562 33.33 70.00 30.00
14/01/2562 33.33 75.00 31.33
13/01/2562 37.50 75.00 32.00
12/01/2562 35.00 70.00 31.33
11/01/2562 38.33 85.00 32.67
10/01/2562 43.33 90.00 31.00
09/01/2562 43.33 95.00 26.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product