ราคาผักชี

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 72.50 บาท/กก.
(B) รากผักชี 80.00 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 47.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
21/11/2560 72.50 80.00 47.00
20/11/2560 45.00 75.00 54.00
19/11/2560 45.00 72.50 54.00
18/11/2560 52.50 82.50 50.00
17/11/2560 62.50 87.50 55.00
16/11/2560 41.25 82.50 55.00
15/11/2560 45.00 80.00 55.50
14/11/2560 41.25 80.00 58.00
13/11/2560 41.25 80.00 63.00
12/11/2560 45.00 90.00 60.00
11/11/2560 50.00 87.50 65.00
10/11/2560 48.75 85.00 67.50
09/11/2560 47.50 105.00 60.00
08/11/2560 70.00 157.50 70.00
07/11/2560 90.00 160.00 60.00
06/11/2560 92.50 162.50 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product