ราคาผักชี

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 55.00 บาท/กก.
(B) รากผักชี 80.00 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
23/03/2562 55.00 80.00 40.00
22/03/2562 53.33 100.00 48.33
21/03/2562 45.00 92.50 53.33
20/03/2562 53.33 93.75 48.33
19/03/2562 60.00 100.00 50.00
18/03/2562 75.00 100.00 47.50
16/03/2562 78.33 90.00 44.33
15/03/2562 78.33 80.00 47.67
14/03/2562 73.33 80.00 48.33
13/03/2562 65.00 80.00 48.33
12/03/2562 70.00 80.00 46.67
11/03/2562 73.33 90.00 46.67
10/03/2562 70.00 70.00 50.00
09/03/2562 70.00 75.00 65.00
08/03/2562 65.00 75.00 39.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product