ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 35.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 40.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 12.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 8.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 8.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
24/01/2562 35.00 40.00 12.00 - 8.00 20.00 8.00
23/01/2562 37.50 45.00 12.67 25.00 14.00 17.67 10.83
22/01/2562 37.50 45.00 13.67 25.00 8.00 15.83 10.33
21/01/2562 42.50 45.00 12.17 25.00 8.00 16.67 8.83
20/01/2562 42.50 45.00 11.50 25.00 16.50 18.75 13.75
19/01/2562 42.50 45.00 12.33 25.00 16.50 19.17 10.50
18/01/2562 43.75 45.00 11.67 25.00 16.50 17.50 11.17
17/01/2562 42.50 45.00 14.00 25.00 16.50 16.67 10.67
16/01/2562 37.50 45.00 13.67 25.00 16.50 18.00 10.83
15/01/2562 38.75 45.00 13.67 30.00 16.50 17.17 10.83
14/01/2562 40.00 45.00 12.50 25.00 16.50 16.17 11.17
13/01/2562 40.00 45.00 10.75 25.00 16.50 17.50 13.75
12/01/2562 40.00 45.00 13.83 25.00 16.50 15.00 11.17
11/01/2562 40.00 45.00 14.67 25.00 16.50 12.67 10.83
10/01/2562 40.00 45.00 15.33 25.00 16.50 15.00 11.00
09/01/2562 40.00 45.00 16.00 25.00 16.50 16.67 11.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product