ราคาผักกาด
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ผักกาดแก้ว
50.00
บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์
45.00
บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล)
9.00
บาท/กก.
ผักกาดเขียว
10.00
บาท/กก.
ผักกาดหอม
26.67
บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า)
9.00
บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล)
20.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ผักกาด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม