ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 47.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 46.25 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 15.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 9.50 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 22.50 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 15.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
25/06/2562 47.50 46.25 15.00 - 9.50 22.50 15.00
24/06/2562 57.50 41.25 16.00 25.00 12.75 38.33 22.00
23/06/2562 66.25 41.25 12.25 30.00 13.00 45.00 24.00
22/06/2562 66.25 40.00 14.83 30.00 13.50 50.00 19.67
21/06/2562 61.25 45.00 14.67 30.00 13.50 58.33 16.83
20/06/2562 61.25 45.00 14.67 30.00 15.50 61.67 21.33
19/06/2562 66.25 40.00 15.33 30.00 13.00 68.33 23.50
18/06/2562 66.25 45.00 15.33 30.00 14.00 70.00 22.33
17/06/2562 70.00 45.00 14.00 30.00 14.25 78.33 21.67
16/06/2562 70.00 47.50 11.50 30.00 13.00 80.00 23.00
15/06/2562 70.00 47.50 14.33 30.00 13.00 80.00 20.50
14/06/2562 70.00 47.50 14.67 30.00 14.00 78.33 19.50
13/06/2562 60.00 45.00 14.00 30.00 14.25 81.67 23.67
12/06/2562 70.00 47.50 14.00 30.00 14.00 85.00 26.00
11/06/2562 70.00 47.50 14.33 30.00 14.25 85.00 26.00
10/06/2562 65.00 47.50 17.17 30.00 16.00 81.67 23.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product