ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 57.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 35.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 13.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 11.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 21.67 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 10.67 บาท/กก.
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
21/11/2560 57.50 35.00 13.00 30.00 11.00 21.67 10.67
20/11/2560 57.50 35.00 13.67 30.00 12.00 16.67 9.33
19/11/2560 57.50 35.00 11.50 30.00 12.00 11.25 10.00
18/11/2560 45.00 35.00 15.33 32.00 12.00 14.17 9.50
17/11/2560 55.00 35.00 14.67 30.00 12.00 13.33 8.83
16/11/2560 55.00 35.00 15.67 35.00 12.00 15.00 9.67
15/11/2560 67.50 35.00 18.25 35.00 12.00 16.25 10.00
14/11/2560 70.00 35.00 17.33 35.00 12.00 15.00 10.00
13/11/2560 70.00 35.00 20.00 35.00 12.00 16.67 10.67
12/11/2560 70.00 35.00 14.50 35.00 12.00 15.00 10.00
11/11/2560 70.00 35.00 17.67 35.00 12.00 16.67 10.00
10/11/2560 60.00 35.00 18.17 35.00 12.00 16.67 11.00
09/11/2560 60.00 35.00 15.00 40.00 13.00 20.00 13.00
08/11/2560 60.00 35.00 16.50 35.00 13.00 25.00 15.00
07/11/2560 60.00 35.00 12.00 40.00 15.00 35.00 15.00
06/11/2560 55.00 35.00 15.50 40.00 15.00 35.00 15.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product