ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 52.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 35.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 22.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 35.00 บาท/กก.
(E) ผักกาดเขียว 15.50 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 53.33 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 22.75 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
25/09/2560 52.50 35.00 22.00 35.00 15.50 53.33 22.75
24/09/2560 52.50 35.00 24.33 35.00 15.50 61.67 22.00
23/09/2560 52.50 35.00 23.33 40.00 15.00 78.33 23.50
22/09/2560 52.50 35.00 23.83 30.00 15.50 61.67 20.50
21/09/2560 52.50 35.00 21.83 35.00 15.50 61.67 20.50
20/09/2560 55.00 35.00 23.83 35.00 15.50 66.67 19.25
19/09/2560 55.00 35.00 22.83 40.00 15.50 68.33 16.50
18/09/2560 55.00 35.00 22.67 40.00 15.00 71.67 17.50
17/09/2560 51.25 35.00 22.17 40.00 15.75 71.67 16.50
16/09/2560 51.25 35.00 22.17 40.00 15.75 79.17 15.00
15/09/2560 48.75 35.00 22.17 40.00 16.00 53.33 15.00
14/09/2560 48.75 35.00 21.00 30.00 16.00 65.00 15.00
13/09/2560 48.75 35.00 21.00 35.00 14.50 61.67 15.50
12/09/2560 48.75 35.00 20.67 35.00 16.00 58.33 15.00
11/09/2560 48.75 35.00 20.00 35.00 14.00 55.00 11.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product