ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 50.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 40.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 8.50 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 8.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 15.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 13.50 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
25/04/2561 50.00 40.00 8.50 - 8.00 15.00 13.50
24/04/2561 50.00 40.00 14.67 30.00 11.50 18.33 15.67
23/04/2561 50.00 40.00 15.50 30.00 11.50 20.00 15.17
22/04/2561 50.00 - 12.00 30.00 15.00 20.00 20.00
21/04/2561 - - 22.00 - - 30.00 15.00
20/04/2561 - - 21.00 - - 35.00 15.00
19/04/2561 47.50 40.00 16.00 - 10.50 35.00 15.00
18/04/2561 47.50 40.00 18.00 - 10.50 35.00 15.50
17/04/2561 47.50 40.00 18.50 - 12.00 40.00 16.00
16/04/2561 47.50 35.00 18.00 - 10.00 40.00 16.00
15/04/2561 47.50 40.00 13.00 - 10.00 50.00 16.50
14/04/2561 47.50 40.00 17.50 - 10.00 38.75 13.50
13/04/2561 47.50 40.00 12.00 - 10.00 37.50 11.00
12/04/2561 47.50 40.00 15.00 - 9.50 40.00 7.50
11/04/2561 60.00 40.00 14.00 - 8.00 40.00 8.00
10/04/2561 52.50 35.00 12.83 30.00 10.25 33.33 10.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product