ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 57.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 40.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 8.50 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 6.50 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
23/03/2562 57.50 40.00 8.50 - 6.50 20.00 11.00
22/03/2562 63.75 45.00 11.83 20.00 13.25 25.00 13.33
21/03/2562 63.75 45.00 12.00 20.00 13.25 28.33 12.83
20/03/2562 63.75 45.00 11.50 20.00 13.25 25.00 12.17
19/03/2562 63.75 45.00 11.50 20.00 13.50 25.00 11.83
18/03/2562 70.00 50.00 12.50 20.00 20.00 30.00 11.50
16/03/2562 57.50 40.00 13.00 25.00 13.75 30.00 11.33
15/03/2562 58.75 45.00 12.67 25.00 13.75 26.67 9.33
14/03/2562 58.75 45.00 13.00 25.00 13.75 25.00 9.00
13/03/2562 58.75 45.00 13.00 25.00 13.75 25.00 9.33
12/03/2562 58.75 45.00 12.67 25.00 12.75 25.00 10.33
11/03/2562 55.00 45.00 13.67 25.00 12.75 26.67 9.67
10/03/2562 60.00 50.00 12.00 25.00 18.00 20.00 10.00
09/03/2562 55.00 45.00 11.83 25.00 12.75 20.00 9.33
08/03/2562 55.00 45.00 11.83 25.00 13.00 23.33 8.17
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product