ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 52.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 9.33 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 15.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 7.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 16.67 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 9.67 บาท/กก.
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
20/02/2561 52.50 30.00 9.33 15.00 7.00 16.67 9.67
19/02/2561 52.50 30.00 9.00 15.00 6.00 16.67 10.33
18/02/2561 52.50 30.00 7.50 15.00 6.00 15.00 13.00
17/02/2561 47.50 30.00 10.33 18.00 6.00 15.83 12.00
16/02/2561 47.50 30.00 8.50 18.00 6.00 15.00 12.00
15/02/2561 47.50 30.00 9.33 16.00 6.00 15.00 9.50
14/02/2561 47.50 30.00 10.33 20.00 7.00 15.00 11.33
13/02/2561 47.50 30.00 8.50 20.00 50.00 15.00 14.00
12/02/2561 47.50 30.00 9.00 20.00 6.00 15.00 14.00
11/02/2561 47.50 30.00 9.00 20.00 6.00 15.00 14.00
10/02/2561 47.50 30.00 8.25 20.00 6.50 15.00 14.00
09/02/2561 47.50 30.00 10.17 20.00 6.50 20.83 11.67
08/02/2561 47.50 30.00 9.33 18.00 6.50 20.83 12.67
07/02/2561 47.50 30.00 8.00 20.00 6.00 17.50 12.75
06/02/2561 47.50 30.00 11.00 20.00 7.00 20.00 12.17
05/02/2561 47.50 30.00 10.33 20.00 7.00 26.67 10.83
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product