ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 10.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 50.00 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
24/01/2562 10.00 50.00 15.00
23/01/2562 13.67 30.67 15.33
22/01/2562 24.67 30.67 17.67
21/01/2562 24.67 30.67 13.33
20/01/2562 14.00 40.00 16.00
19/01/2562 13.33 31.33 15.33
18/01/2562 13.33 40.00 17.33
17/01/2562 14.67 28.00 14.67
16/01/2562 13.67 26.67 14.33
15/01/2562 17.00 30.67 15.33
14/01/2562 15.67 24.67 16.00
13/01/2562 15.50 27.50 15.50
12/01/2562 11.00 23.00 13.00
11/01/2562 13.33 23.67 17.00
10/01/2562 13.00 23.00 18.33
09/01/2562 16.33 21.33 15.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product