ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 16.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 18.00 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
25/06/2562 16.00 18.00 15.00
24/06/2562 19.00 18.67 15.33
23/06/2562 14.00 20.00 16.00
22/06/2562 12.00 20.67 15.67
21/06/2562 13.33 20.00 15.67
20/06/2562 13.33 20.67 18.33
19/06/2562 11.00 20.67 15.00
18/06/2562 14.00 20.67 16.00
17/06/2562 14.67 20.67 15.33
16/06/2562 11.00 20.00 16.00
15/06/2562 10.67 17.33 15.33
14/06/2562 11.33 17.33 15.33
13/06/2562 8.33 22.67 15.33
12/06/2562 9.33 24.67 15.33
11/06/2562 9.33 28.00 17.33
10/06/2562 12.67 30.67 19.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product