ราคาปู
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2567
ปูม้าเป็น
-
บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่
300.00
บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก
300.00
บาท/กก.
ปูทะเลเป็น
-
บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
ปูนา
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปู
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม