ราคาปู

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 187.50 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 62.50 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
23/03/2562 - - 187.50 - - - - - 62.50
22/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
21/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
20/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
19/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
18/03/2562 - 520.00 350.00 300.00 - 900.00 850.00 450.00 -
17/03/2562 - 520.00 350.00 300.00 - 900.00 850.00 450.00 -
16/03/2562 - - 187.50 - - - - - 62.50
15/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
14/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
13/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
12/03/2562 - 520.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
11/03/2562 - 500.00 268.75 300.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
10/03/2562 - 500.00 350.00 300.00 - 900.00 850.00 450.00 -
09/03/2562 - 500.00 268.75 190.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
08/03/2562 - 500.00 268.75 290.00 - 900.00 850.00 450.00 62.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product