ราคาปู
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ปูม้าเป็น
-
บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่
417.50
บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง
302.50
บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก
277.50
บาท/กก.
ปูทะเลเป็น
-
บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่
900.00
บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง
800.00
บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก
700.00
บาท/กก.
ปูนา
65.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปู
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม