ราคาปู

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 185.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 60.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
24/01/2562 - - 185.00 - - - - - 60.00
23/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
22/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
21/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
20/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
19/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
18/01/2562 - 520.00 265.00 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
17/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
16/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
15/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
14/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
13/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
12/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
11/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
10/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
09/01/2562 - 520.00 272.50 300.00 - 900.00 850.00 220.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product