ราคาปู

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 190.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 65.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
25/06/2562 - - 190.00 - - - - - 65.00
24/06/2562 - - 190.00 - - - - - 65.00
23/06/2562 - - 190.00 - - - - - 65.00
22/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
21/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
20/06/2562 - - 190.00 - - - - - 65.00
19/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
18/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
17/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
16/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
15/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
14/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
13/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
12/06/2562 - - 190.00 - - - - - 65.00
11/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
10/06/2562 - 750.00 290.00 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product