ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 215.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
19/08/2561 215.00 -
18/08/2561 215.00 -
17/08/2561 247.50 320.00
16/08/2561 215.00 -
15/08/2561 215.00 -
14/08/2561 247.50 320.00
13/08/2561 247.50 320.00
12/08/2561 247.50 320.00
11/08/2561 215.00 -
10/08/2561 247.50 320.00
09/08/2561 247.50 320.00
08/08/2561 247.50 320.00
07/08/2561 247.50 320.00
06/08/2561 247.50 320.00
05/08/2561 247.50 320.00
04/08/2561 247.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product