ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 252.50 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
25/04/2562 252.50 320.00
24/04/2562 252.50 320.00
23/04/2562 280.00 320.00
22/04/2562 252.50 320.00
21/04/2562 280.00 320.00
20/04/2562 252.50 320.00
19/04/2562 280.00 320.00
18/04/2562 252.50 320.00
17/04/2562 252.50 320.00
16/04/2562 280.00 320.00
15/04/2562 252.50 320.00
14/04/2562 252.50 320.00
13/04/2562 252.50 320.00
12/04/2562 252.50 320.00
11/04/2562 252.50 320.00
10/04/2562 252.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product