ราคาปลาไหล
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562
ปลาไหลเบอร์ใหญ่
243.33
บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก
253.33
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาไหล
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม