ราคาปลาไหล
ประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563
ปลาไหลเบอร์ใหญ่
253.33
บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก
246.67
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาไหล
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม