ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
19/08/2561 91.25
18/08/2561 92.50
17/08/2561 91.25
16/08/2561 92.50
15/08/2561 92.50
14/08/2561 91.25
13/08/2561 91.25
12/08/2561 91.25
11/08/2561 92.50
10/08/2561 91.25
09/08/2561 91.25
08/08/2561 91.25
07/08/2561 91.25
06/08/2561 91.25
05/08/2561 91.25
04/08/2561 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product