ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
20/02/2561 91.25
19/02/2561 91.25
18/02/2561 91.25
17/02/2561 91.25
16/02/2561 91.25
15/02/2561 91.25
14/02/2561 91.25
13/02/2561 91.25
12/02/2561 91.25
11/02/2561 91.25
10/02/2561 91.25
09/02/2561 91.25
08/02/2561 91.25
07/02/2561 91.25
06/02/2561 91.25
05/02/2561 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product