ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
25/09/2560 91.25
24/09/2560 91.25
23/09/2560 91.25
22/09/2560 91.25
21/09/2560 91.25
20/09/2560 91.25
19/09/2560 91.25
18/09/2560 91.25
17/09/2560 91.25
16/09/2560 91.25
15/09/2560 91.25
14/09/2560 91.25
13/09/2560 91.25
12/09/2560 91.25
11/09/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product