ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
21/11/2560 91.25
20/11/2560 91.25
19/11/2560 91.25
18/11/2560 91.25
17/11/2560 91.25
16/11/2560 91.25
15/11/2560 91.25
14/11/2560 91.25
13/11/2560 91.25
12/11/2560 91.25
11/11/2560 91.25
10/11/2560 91.25
09/11/2560 91.25
08/11/2560 91.25
07/11/2560 91.25
06/11/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product