ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
23/03/2562 - 95.00
22/03/2562 380.00 112.50
21/03/2562 380.00 112.50
20/03/2562 380.00 112.50
19/03/2562 380.00 112.50
18/03/2562 380.00 130.00
17/03/2562 380.00 130.00
16/03/2562 - 95.00
15/03/2562 380.00 112.50
14/03/2562 380.00 112.50
13/03/2562 380.00 112.50
12/03/2562 380.00 112.50
11/03/2562 380.00 112.50
10/03/2562 380.00 130.00
09/03/2562 380.00 112.50
08/03/2562 380.00 112.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product