ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
24/01/2562 - 90.00
23/01/2562 380.00 110.00
22/01/2562 380.00 110.00
21/01/2562 380.00 110.00
20/01/2562 380.00 110.00
19/01/2562 380.00 110.00
18/01/2562 380.00 110.00
17/01/2562 380.00 110.00
16/01/2562 380.00 110.00
15/01/2562 380.00 110.00
14/01/2562 380.00 110.00
13/01/2562 380.00 110.00
12/01/2562 380.00 110.00
11/01/2562 380.00 110.00
10/01/2562 380.00 110.00
09/01/2562 380.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product