ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 102.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
25/06/2562 - 102.50
24/06/2562 - 102.50
23/06/2562 380.00 136.25
22/06/2562 380.00 136.25
21/06/2562 380.00 136.25
20/06/2562 - 102.50
19/06/2562 380.00 136.25
18/06/2562 380.00 136.25
17/06/2562 380.00 136.25
16/06/2562 380.00 136.25
15/06/2562 380.00 136.25
14/06/2562 380.00 136.25
13/06/2562 380.00 136.25
12/06/2562 - 102.50
11/06/2562 380.00 136.25
10/06/2562 380.00 136.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product