ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 102.50 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
25/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
24/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
23/04/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
22/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
21/04/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
20/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
19/04/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
18/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
17/04/2562 102.50 85.00 95.00 88.00
16/04/2562 90.00 85.00 95.00 88.00
15/04/2562 102.50 85.00 95.00 88.00
14/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
13/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
12/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
11/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
10/04/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product