ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
15/07/2562 - - 95.00 85.00
14/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
13/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
12/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
11/07/2562 - - 95.00 85.00
10/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
09/07/2562 - - 95.00 85.00
08/07/2562 - - 95.00 85.00
07/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
06/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
05/07/2562 - - 95.00 85.00
04/07/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
03/07/2562 - - 95.00 85.00
02/07/2562 - - 95.00 85.00
01/07/2562 - - 95.00 85.00
30/06/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product