ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 107.50 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
21/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
20/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
19/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
18/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
17/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
16/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
15/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
14/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
13/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
12/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
11/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
10/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
09/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
08/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
07/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
06/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product