ราคาปลาหมอ
ประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563
ปลาหมอเบอร์ใหญ่
110.00
บาท/กก.
ปลาหมอเบอร์เล็ก
85.00
บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่
90.00
บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
85.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาหมอ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม