ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 88.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
18/02/2562 90.00 88.00 95.00 85.00
17/02/2562 90.00 88.00 95.00 85.00
16/02/2562 115.00 - - -
15/02/2562 102.50 88.00 95.00 85.00
14/02/2562 102.50 88.00 95.00 85.00
13/02/2562 102.50 88.00 95.00 85.00
12/02/2562 102.50 88.00 95.00 85.00
11/02/2562 102.50 88.00 95.00 85.00
09/02/2562 105.00 80.00 95.00 85.00
08/02/2562 115.00 80.00 95.00 85.00
07/02/2562 115.00 - - -
06/02/2562 105.00 80.00 95.00 85.00
05/02/2562 105.00 80.00 95.00 85.00
04/02/2562 115.00 - - -
03/02/2562 95.00 80.00 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product