ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 24 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
24/04/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
23/04/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
22/04/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
11/04/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
10/04/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
09/04/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product