ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 45.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 57.50 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
25/06/2562 45.00 57.50 -
24/06/2562 45.00 57.50 -
23/06/2562 37.50 57.50 70.00
22/06/2562 37.50 57.50 70.00
21/06/2562 37.50 57.50 70.00
20/06/2562 45.00 57.50 -
19/06/2562 37.50 57.50 70.00
18/06/2562 37.50 57.50 70.00
17/06/2562 37.50 57.50 70.00
16/06/2562 37.50 57.50 70.00
15/06/2562 37.50 57.50 70.00
14/06/2562 37.50 57.50 70.00
13/06/2562 37.50 57.50 70.00
12/06/2562 45.00 57.50 -
11/06/2562 37.50 57.50 70.00
10/06/2562 37.50 57.50 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product