ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 55.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
23/03/2562 40.00 55.00 -
22/03/2562 37.50 55.00 70.00
21/03/2562 37.50 55.00 70.00
20/03/2562 37.50 55.00 70.00
19/03/2562 37.50 55.00 70.00
18/03/2562 35.00 - 70.00
17/03/2562 35.00 - 70.00
16/03/2562 40.00 55.00 -
15/03/2562 37.50 55.00 70.00
14/03/2562 37.50 55.00 70.00
13/03/2562 37.50 55.00 70.00
12/03/2562 37.50 55.00 70.00
11/03/2562 37.50 55.00 70.00
10/03/2562 35.00 - 70.00
09/03/2562 37.50 55.00 70.00
08/03/2562 37.50 55.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product