ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 52.50 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
24/01/2562 40.00 52.50 -
23/01/2562 35.00 52.50 70.00
22/01/2562 35.00 52.50 70.00
21/01/2562 35.00 52.50 70.00
20/01/2562 35.00 52.50 70.00
19/01/2562 35.00 52.50 70.00
18/01/2562 35.00 52.50 70.00
17/01/2562 35.00 52.50 70.00
16/01/2562 35.00 52.50 70.00
15/01/2562 35.00 52.50 70.00
14/01/2562 35.00 52.50 70.00
13/01/2562 35.00 52.50 70.00
12/01/2562 35.00 52.50 70.00
11/01/2562 35.00 52.50 70.00
10/01/2562 35.00 52.50 70.00
09/01/2562 35.00 52.50 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product