ราคาปลาสลิด

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสลิด 162.50 บาท/กก.
(B) ปลาสลิดแดดเดียว 240.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสลิด (B) ปลาสลิดแดดเดียว
21/09/2561 162.50 240.00
20/09/2561 162.50 240.00
19/09/2561 162.50 240.00
18/09/2561 162.50 240.00
17/09/2561 162.50 240.00
16/09/2561 162.50 240.00
15/09/2561 162.50 240.00
14/09/2561 162.50 240.00
13/09/2561 162.50 240.00
12/09/2561 162.50 240.00
11/09/2561 162.50 240.00
10/09/2561 162.50 240.00
09/09/2561 162.50 240.00
08/09/2561 162.50 240.00
07/09/2561 162.50 240.00
06/09/2561 162.50 240.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสลิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสลิดรายวัน, ราคาปลาสลิด, ราคาปลาสลิดแดดเดียว,
bg product