ราคาปลาสลิด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสลิด 162.50 บาท/กก.
(B) ปลาสลิดแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสลิด (B) ปลาสลิดแดดเดียว
25/06/2561 162.50 -
24/06/2561 162.50 240.00
23/06/2561 162.50 240.00
22/06/2561 162.50 240.00
21/06/2561 162.50 -
20/06/2561 162.50 240.00
19/06/2561 162.50 240.00
18/06/2561 162.50 240.00
17/06/2561 162.50 -
16/06/2561 162.50 -
15/06/2561 162.50 240.00
14/06/2561 162.50 -
13/06/2561 162.50 240.00
12/06/2561 162.50 240.00
11/06/2561 162.50 240.00
10/06/2561 162.50 240.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสลิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสลิดรายวัน, ราคาปลาสลิด, ราคาปลาสลิดแดดเดียว,
bg product