ราคาปลาสลิด

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสลิด 200.00 บาท/กก.
(B) ปลาสลิดแดดเดียว 220.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสลิด (B) ปลาสลิดแดดเดียว
18/02/2562 200.00 220.00
17/02/2562 200.00 220.00
16/02/2562 160.00 220.00
15/02/2562 180.00 220.00
14/02/2562 180.00 220.00
13/02/2562 180.00 220.00
12/02/2562 180.00 220.00
11/02/2562 177.50 220.00
10/02/2562 - 220.00
09/02/2562 180.00 220.00
08/02/2562 180.00 220.00
07/02/2562 160.00 -
06/02/2562 180.00 220.00
05/02/2562 180.00 220.00
04/02/2562 160.00 -
03/02/2562 200.00 220.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสลิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสลิดรายวัน, ราคาปลาสลิด, ราคาปลาสลิดแดดเดียว,
bg product