ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 62.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
24/01/2562 62.50
23/01/2562 58.75
22/01/2562 58.75
21/01/2562 58.75
20/01/2562 58.75
19/01/2562 58.75
18/01/2562 58.75
17/01/2562 58.75
16/01/2562 58.75
15/01/2562 58.75
14/01/2562 58.75
13/01/2562 58.75
12/01/2562 58.75
11/01/2562 58.75
10/01/2562 58.75
09/01/2562 58.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product