ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 62.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
25/06/2562 62.50
24/06/2562 62.50
23/06/2562 58.75
22/06/2562 58.75
21/06/2562 58.75
20/06/2562 62.50
19/06/2562 58.75
18/06/2562 58.75
17/06/2562 58.75
16/06/2562 58.75
15/06/2562 58.75
14/06/2562 58.75
13/06/2562 58.75
12/06/2562 62.50
11/06/2562 58.75
10/06/2562 58.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product