ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
24/01/2562 40.00 35.00
23/01/2562 40.00 35.00
22/01/2562 40.00 35.00
21/01/2562 40.00 35.00
20/01/2562 40.00 35.00
19/01/2562 40.00 35.00
18/01/2562 40.00 35.00
17/01/2562 40.00 35.00
16/01/2562 40.00 35.00
15/01/2562 40.00 35.00
14/01/2562 40.00 35.00
13/01/2562 40.00 35.00
12/01/2562 40.00 35.00
11/01/2562 40.00 35.00
10/01/2562 40.00 35.00
09/01/2562 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product