ราคาปลาบึก

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาบึก 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาบึก
23/01/2562 60.00
22/01/2562 60.00
21/01/2562 60.00
20/01/2562 60.00
19/01/2562 60.00
18/01/2562 60.00
17/01/2562 60.00
16/01/2562 60.00
15/01/2562 60.00
14/01/2562 60.00
13/01/2562 60.00
12/01/2562 60.00
11/01/2562 60.00
10/01/2562 60.00
09/01/2562 60.00
08/01/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาบึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาบึกรายวัน, ราคาปลาบึก,
bg product