ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
25/04/2561 65.00 - -
24/04/2561 57.50 40.00 35.00
23/04/2561 57.50 40.00 35.00
22/04/2561 50.00 40.00 35.00
19/04/2561 65.00 - -
18/04/2561 65.00 - -
17/04/2561 65.00 - -
16/04/2561 65.00 - -
15/04/2561 65.00 - -
14/04/2561 65.00 - -
13/04/2561 65.00 - -
12/04/2561 65.00 - -
11/04/2561 57.50 45.00 38.00
10/04/2561 57.50 45.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product