ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 57.50 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
25/06/2561 57.50 40.00 35.00
24/06/2561 57.50 40.00 35.00
23/06/2561 57.50 40.00 35.00
22/06/2561 57.50 40.00 35.00
21/06/2561 57.50 40.00 35.00
20/06/2561 57.50 40.00 35.00
19/06/2561 57.50 40.00 35.00
18/06/2561 57.50 40.00 35.00
17/06/2561 57.50 40.00 35.00
16/06/2561 57.50 40.00 35.00
15/06/2561 57.50 40.00 35.00
14/06/2561 57.50 40.00 35.00
13/06/2561 57.50 40.00 35.00
12/06/2561 57.50 40.00 35.00
11/06/2561 57.50 40.00 35.00
10/06/2561 57.50 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product