ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 58.75 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
25/04/2562 58.75 48.00 35.00
24/04/2562 58.75 48.00 35.00
23/04/2562 55.00 48.00 35.00
22/04/2562 58.75 48.00 35.00
21/04/2562 55.00 48.00 35.00
20/04/2562 58.75 48.00 35.00
19/04/2562 55.00 48.00 35.00
18/04/2562 58.75 48.00 35.00
17/04/2562 58.75 48.00 35.00
16/04/2562 55.00 48.00 35.00
15/04/2562 58.75 48.00 35.00
14/04/2562 58.75 48.00 35.00
13/04/2562 58.75 48.00 35.00
12/04/2562 58.75 48.00 35.00
11/04/2562 58.75 48.00 35.00
10/04/2562 58.75 48.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product