ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 32.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
18/02/2562 55.00 45.00 32.00
17/02/2562 55.00 45.00 32.00
16/02/2562 62.50 - -
15/02/2562 56.25 45.00 32.00
14/02/2562 56.25 45.00 32.00
13/02/2562 56.25 45.00 32.00
12/02/2562 57.75 45.00 32.00
11/02/2562 57.75 45.00 32.00
09/02/2562 57.75 45.00 32.00
08/02/2562 57.75 45.00 32.00
07/02/2562 62.50 - -
06/02/2562 57.75 45.00 32.00
05/02/2562 57.75 45.00 32.00
04/02/2562 62.50 - -
03/02/2562 53.00 45.00 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product