ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 59.17 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
25/07/2560 59.17 48.00 38.00
24/07/2560 59.17 48.00 38.00
23/07/2560 59.17 48.00 38.00
22/07/2560 59.17 48.00 38.00
21/07/2560 59.17 48.00 38.00
20/07/2560 59.17 48.00 38.00
19/07/2560 59.17 48.00 38.00
18/07/2560 56.25 48.00 38.00
17/07/2560 56.25 48.00 38.00
16/07/2560 57.50 48.00 38.00
15/07/2560 59.17 48.00 38.00
14/07/2560 59.17 48.00 38.00
13/07/2560 59.17 48.00 38.00
12/07/2560 59.17 48.00 38.00
11/07/2560 59.17 48.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product