ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 62.50 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
19/12/2561 62.50 40.00 35.00
18/12/2561 62.50 40.00 35.00
17/12/2561 62.50 40.00 35.00
16/12/2561 62.50 40.00 35.00
15/12/2561 55.00 40.00 35.00
14/12/2561 62.50 40.00 35.00
13/12/2561 55.00 40.00 35.00
12/12/2561 62.50 40.00 35.00
11/12/2561 62.50 40.00 35.00
10/12/2561 55.00 40.00 35.00
09/12/2561 55.00 40.00 35.00
08/12/2561 62.50 40.00 35.00
07/12/2561 62.50 40.00 35.00
06/12/2561 62.50 40.00 35.00
05/12/2561 62.50 40.00 35.00
04/12/2561 62.50 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product