ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 60.00 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
20/02/2561 60.00 45.00 38.00
19/02/2561 60.00 45.00 38.00
18/02/2561 60.00 45.00 38.00
17/02/2561 60.00 45.00 38.00
16/02/2561 60.00 45.00 38.00
15/02/2561 60.00 45.00 38.00
14/02/2561 60.00 45.00 38.00
13/02/2561 60.00 45.00 38.00
12/02/2561 60.00 45.00 38.00
11/02/2561 60.00 45.00 38.00
10/02/2561 60.00 45.00 38.00
09/02/2561 60.00 45.00 38.00
08/02/2561 60.00 45.00 38.00
07/02/2561 60.00 45.00 38.00
06/02/2561 60.00 45.00 38.00
05/02/2561 60.00 45.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product