ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 60.00 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
21/09/2561 60.00 40.00 35.00
20/09/2561 60.00 40.00 35.00
19/09/2561 60.00 40.00 35.00
18/09/2561 60.00 40.00 35.00
17/09/2561 60.00 40.00 35.00
16/09/2561 60.00 40.00 35.00
15/09/2561 60.00 40.00 35.00
14/09/2561 60.00 40.00 35.00
13/09/2561 60.00 40.00 35.00
12/09/2561 60.00 40.00 35.00
11/09/2561 60.00 40.00 35.00
10/09/2561 60.00 40.00 35.00
09/09/2561 60.00 40.00 35.00
08/09/2561 60.00 40.00 35.00
07/09/2561 60.00 40.00 35.00
06/09/2561 60.00 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product