ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด - บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 55.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 117.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
25/06/2562 - 55.00 117.50
24/06/2562 - 55.00 117.50
23/06/2562 - 102.50 118.75
22/06/2562 100.00 102.50 118.75
21/06/2562 100.00 102.50 118.75
20/06/2562 - 55.00 117.50
19/06/2562 100.00 102.50 118.75
18/06/2562 100.00 102.50 118.75
17/06/2562 100.00 102.50 118.75
16/06/2562 100.00 102.50 118.75
15/06/2562 100.00 102.50 118.75
14/06/2562 100.00 102.50 118.75
13/06/2562 100.00 102.50 118.75
12/06/2562 - 55.00 117.50
11/06/2562 100.00 102.50 118.75
10/06/2562 100.00 102.50 118.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product