ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด - บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 55.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 110.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
24/01/2562 - 55.00 110.00
23/01/2562 100.00 87.50 115.00
22/01/2562 100.00 87.50 115.00
21/01/2562 100.00 87.50 115.00
20/01/2562 100.00 67.50 115.00
19/01/2562 100.00 67.50 115.00
18/01/2562 100.00 67.50 115.00
17/01/2562 100.00 67.50 115.00
16/01/2562 100.00 67.50 115.00
15/01/2562 100.00 67.50 115.00
14/01/2562 100.00 67.50 115.00
13/01/2562 100.00 67.50 115.00
12/01/2562 100.00 67.50 115.00
11/01/2562 100.00 67.50 115.00
10/01/2562 100.00 67.50 115.00
09/01/2562 100.00 67.50 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product