ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด - บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 55.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 110.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
23/03/2562 - 55.00 110.00
22/03/2562 90.00 102.50 115.00
21/03/2562 90.00 102.50 115.00
20/03/2562 90.00 102.50 115.00
19/03/2562 90.00 102.50 115.00
18/03/2562 90.00 150.00 120.00
17/03/2562 90.00 150.00 120.00
16/03/2562 - 55.00 110.00
15/03/2562 90.00 102.50 115.00
14/03/2562 90.00 102.50 115.00
13/03/2562 90.00 102.50 115.00
12/03/2562 90.00 102.50 115.00
11/03/2562 90.00 102.50 115.00
10/03/2562 90.00 150.00 120.00
09/03/2562 90.00 102.50 115.00
08/03/2562 90.00 102.50 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product