ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 93.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
25/07/2560 93.50 65.00 55.00
24/07/2560 93.50 65.00 55.00
23/07/2560 93.50 65.00 55.00
22/07/2560 93.50 65.00 55.00
21/07/2560 93.50 65.00 55.00
20/07/2560 93.50 65.00 55.00
19/07/2560 93.50 65.00 55.00
18/07/2560 90.25 65.00 55.00
17/07/2560 90.25 65.00 55.00
16/07/2560 89.00 65.00 55.00
15/07/2560 93.50 65.00 55.00
14/07/2560 93.50 65.00 55.00
13/07/2560 93.50 65.00 55.00
12/07/2560 93.50 65.00 55.00
11/07/2560 93.50 65.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product