ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 77.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
25/04/2561 77.50 - -
24/04/2561 76.25 65.00 55.00
23/04/2561 76.25 65.00 55.00
22/04/2561 75.00 65.00 55.00
19/04/2561 77.50 - -
18/04/2561 77.50 - -
17/04/2561 77.50 - -
16/04/2561 77.50 - -
15/04/2561 77.50 - -
14/04/2561 77.50 - -
13/04/2561 77.50 - -
12/04/2561 77.50 - -
11/04/2561 76.25 65.00 55.00
10/04/2561 76.25 65.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product