ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
24/01/2562 95.00 - -
23/01/2562 90.00 80.00 70.00
22/01/2562 90.00 80.00 75.00
21/01/2562 90.00 80.00 75.00
20/01/2562 92.50 80.00 70.00
19/01/2562 92.50 80.00 70.00
18/01/2562 92.50 80.00 70.00
17/01/2562 92.50 80.00 70.00
16/01/2562 92.50 80.00 70.00
15/01/2562 92.50 80.00 70.00
14/01/2562 92.50 80.00 70.00
13/01/2562 92.50 80.00 70.00
12/01/2562 92.50 80.00 70.00
11/01/2562 92.50 80.00 70.00
10/01/2562 92.50 80.00 70.00
09/01/2562 92.50 80.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product