ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 97.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
23/03/2562 97.50 - -
22/03/2562 86.25 70.00 65.00
21/03/2562 86.25 70.00 65.00
20/03/2562 86.25 70.00 65.00
19/03/2562 86.25 70.00 65.00
18/03/2562 75.00 70.00 65.00
17/03/2562 75.00 70.00 65.00
16/03/2562 97.50 - -
15/03/2562 86.25 70.00 65.00
14/03/2562 86.25 70.00 65.00
13/03/2562 86.25 70.00 65.00
12/03/2562 86.25 70.00 65.00
11/03/2562 86.25 70.00 65.00
10/03/2562 75.00 70.00 65.00
09/03/2562 86.25 70.00 65.00
08/03/2562 86.25 70.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product