ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 80.25 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 75.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 65.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
21/11/2560 80.25 75.00 65.00
20/11/2560 80.25 75.00 65.00
19/11/2560 80.25 75.00 65.00
18/11/2560 81.25 75.00 65.00
17/11/2560 81.25 75.00 65.00
16/11/2560 81.25 75.00 65.00
15/11/2560 90.00 75.00 65.00
14/11/2560 90.00 75.00 65.00
13/11/2560 90.00 75.00 65.00
12/11/2560 90.00 75.00 65.00
11/11/2560 90.00 75.00 65.00
10/11/2560 90.00 75.00 65.00
09/11/2560 90.00 75.00 65.00
08/11/2560 90.00 75.00 65.00
07/11/2560 90.00 75.00 65.00
06/11/2560 90.00 75.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product