ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 99.17 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 75.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 65.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
25/09/2560 99.17 75.00 65.00
24/09/2560 99.17 75.00 65.00
23/09/2560 99.17 75.00 65.00
22/09/2560 99.17 75.00 65.00
21/09/2560 99.17 75.00 65.00
20/09/2560 99.17 75.00 65.00
19/09/2560 99.17 75.00 65.00
18/09/2560 99.17 75.00 65.00
17/09/2560 99.17 75.00 65.00
16/09/2560 99.17 75.00 65.00
15/09/2560 99.17 75.00 65.00
14/09/2560 99.17 75.00 65.00
13/09/2560 99.17 75.00 65.00
12/09/2560 99.17 75.00 65.00
11/09/2560 99.17 75.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product