ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 76.25 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
20/02/2561 76.25 65.00 55.00
19/02/2561 76.25 65.00 55.00
18/02/2561 76.25 65.00 55.00
17/02/2561 76.25 65.00 55.00
16/02/2561 76.25 65.00 55.00
15/02/2561 76.25 65.00 55.00
14/02/2561 76.25 65.00 55.00
13/02/2561 76.25 65.00 55.00
12/02/2561 76.25 65.00 55.00
11/02/2561 76.25 65.00 55.00
10/02/2561 76.25 65.00 55.00
09/02/2561 76.25 65.00 55.00
08/02/2561 76.25 65.00 55.00
07/02/2561 76.25 65.00 55.00
06/02/2561 76.25 65.00 55.00
05/02/2561 76.25 65.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product