ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 97.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
25/06/2562 97.50 - -
24/06/2562 97.50 - -
23/06/2562 87.75 70.00 65.00
22/06/2562 87.75 70.00 65.00
21/06/2562 87.75 70.00 65.00
20/06/2562 97.50 - -
19/06/2562 87.75 70.00 65.00
18/06/2562 87.75 70.00 65.00
17/06/2562 87.75 70.00 65.00
16/06/2562 87.75 70.00 65.00
15/06/2562 87.75 70.00 65.00
14/06/2562 87.75 70.00 65.00
13/06/2562 87.75 70.00 65.00
12/06/2562 97.50 - -
11/06/2562 87.75 70.00 65.00
10/06/2562 87.75 70.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product