ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 92.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
25/06/2561 92.50 80.00 70.00
24/06/2561 92.50 80.00 70.00
23/06/2561 92.50 80.00 70.00
22/06/2561 92.50 80.00 70.00
21/06/2561 92.50 80.00 70.00
20/06/2561 92.50 80.00 70.00
19/06/2561 92.50 80.00 70.00
18/06/2561 92.50 80.00 70.00
17/06/2561 92.50 80.00 70.00
16/06/2561 92.50 80.00 70.00
15/06/2561 92.50 80.00 70.00
14/06/2561 92.50 80.00 70.00
13/06/2561 92.50 80.00 70.00
12/06/2561 92.50 80.00 70.00
11/06/2561 92.50 80.00 70.00
10/06/2561 92.50 80.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product