ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 67.50 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 50.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
21/11/2560 67.50 50.00
20/11/2560 67.50 50.00
19/11/2560 67.50 50.00
18/11/2560 67.50 50.00
17/11/2560 67.50 50.00
16/11/2560 67.50 50.00
15/11/2560 67.50 50.00
14/11/2560 60.00 50.00
13/11/2560 60.00 50.00
12/11/2560 60.00 50.00
11/11/2560 60.00 50.00
10/11/2560 60.00 50.00
09/11/2560 60.00 50.00
08/11/2560 60.00 50.00
07/11/2560 60.00 50.00
06/11/2560 60.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product