ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
19/08/2561 65.00 45.00 35.00
18/08/2561 75.00 - -
17/08/2561 65.00 45.00 35.00
16/08/2561 75.00 - -
15/08/2561 75.00 - -
14/08/2561 65.00 45.00 35.00
13/08/2561 65.00 45.00 35.00
12/08/2561 65.00 45.00 35.00
11/08/2561 75.00 - -
10/08/2561 65.00 45.00 35.00
09/08/2561 65.00 45.00 35.00
08/08/2561 65.00 45.00 35.00
07/08/2561 65.00 45.00 35.00
06/08/2561 65.00 45.00 35.00
05/08/2561 65.00 45.00 35.00
04/08/2561 65.00 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product