ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 52.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
25/09/2560 52.00 48.00
24/09/2560 52.00 48.00
23/09/2560 52.00 48.00
22/09/2560 52.00 48.00
21/09/2560 52.00 48.00
20/09/2560 52.00 48.00
19/09/2560 52.00 48.00
18/09/2560 52.00 48.00
17/09/2560 52.00 48.00
16/09/2560 52.00 48.00
15/09/2560 52.00 48.00
14/09/2560 52.00 48.00
13/09/2560 52.00 48.00
12/09/2560 52.00 48.00
11/09/2560 52.00 48.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product