ราคาปลาตะเพียน
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่
62.50
บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
40.00
บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
52.50
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาตะเพียน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม