ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
18/11/2561 55.00 45.00 35.00
17/11/2561 61.25 45.00 35.00
16/11/2561 61.25 45.00 35.00
15/11/2561 61.25 45.00 35.00
14/11/2561 55.00 45.00 35.00
13/11/2561 55.00 45.00 35.00
12/11/2561 55.00 45.00 35.00
11/11/2561 61.25 45.00 35.00
10/11/2561 55.00 45.00 35.00
09/11/2561 61.25 45.00 35.00
08/11/2561 61.25 45.00 35.00
07/11/2561 61.25 45.00 35.00
06/11/2561 61.25 45.00 35.00
05/11/2561 61.25 45.00 35.00
04/11/2561 61.25 45.00 35.00
03/11/2561 61.25 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product