ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
20/02/2561 65.00 45.00
19/02/2561 65.00 45.00
18/02/2561 65.00 45.00
17/02/2561 65.00 45.00
16/02/2561 65.00 45.00
15/02/2561 65.00 45.00
14/02/2561 65.00 45.00
13/02/2561 65.00 45.00
12/02/2561 65.00 45.00
11/02/2561 65.00 45.00
10/02/2561 65.00 45.00
09/02/2561 65.00 45.00
08/02/2561 65.00 45.00
07/02/2561 65.00 45.00
06/02/2561 65.00 45.00
05/02/2561 65.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product