ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 54.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
21/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
20/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
19/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
18/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
17/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
16/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
15/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
14/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
13/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
12/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
11/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
10/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
09/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
08/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
07/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
06/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product