ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 52.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 52.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
15/07/2562 - - 52.00 52.00
14/07/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
13/07/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
12/07/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
11/07/2562 - - 52.00 52.00
10/07/2562 - - 52.00 52.00
09/07/2562 90.00 - 52.00 52.00
08/07/2562 - - 52.00 52.00
07/07/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
06/07/2562 - - 52.00 52.00
05/07/2562 - - 52.00 52.00
04/07/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
03/07/2562 - - 52.00 52.00
02/07/2562 - - 52.00 52.00
01/07/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
30/06/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product