ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 43.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
18/11/2561 100.00 90.00 43.00 45.00
17/11/2561 100.00 90.00 52.00 45.00
16/11/2561 100.00 90.00 52.00 47.00
15/11/2561 100.00 90.00 52.00 47.00
14/11/2561 100.00 90.00 43.00 45.00
13/11/2561 100.00 90.00 43.00 45.00
12/11/2561 100.00 90.00 43.00 45.00
11/11/2561 100.00 90.00 52.50 45.00
10/11/2561 100.00 90.00 45.00 45.00
09/11/2561 100.00 90.00 52.50 45.00
08/11/2561 100.00 90.00 52.50 45.00
07/11/2561 100.00 90.00 52.50 45.00
06/11/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
05/11/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
04/11/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
03/11/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product