ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 56.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 42.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
25/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
24/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
23/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
22/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
21/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
20/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
19/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
18/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
17/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
16/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
15/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
14/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
13/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
12/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
11/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product