ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 140.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 95.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
21/11/2560 140.00 95.00 90.00
20/11/2560 140.00 95.00 90.00
19/11/2560 140.00 95.00 90.00
18/11/2560 140.00 95.00 90.00
17/11/2560 140.00 95.00 90.00
16/11/2560 140.00 95.00 90.00
15/11/2560 140.00 95.00 90.00
14/11/2560 140.00 95.00 90.00
13/11/2560 140.00 95.00 90.00
12/11/2560 140.00 95.00 90.00
11/11/2560 140.00 95.00 90.00
10/11/2560 140.00 95.00 90.00
09/11/2560 140.00 95.00 90.00
08/11/2560 140.00 95.00 90.00
07/11/2560 140.00 95.00 90.00
06/11/2560 140.00 95.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product