ราคาปลาช่อน
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่
170.00
บาท/กก.
ปลาช่อนนาเบอร์กลาง
145.00
บาท/กก.
ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
100.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาช่อน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม