ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 148.33 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 120.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
25/07/2560 148.33 120.00 85.00
24/07/2560 148.33 120.00 85.00
23/07/2560 148.33 120.00 85.00
22/07/2560 148.33 120.00 85.00
21/07/2560 148.33 120.00 85.00
20/07/2560 148.33 120.00 85.00
19/07/2560 148.33 120.00 85.00
18/07/2560 142.50 120.00 85.00
17/07/2560 142.50 120.00 85.00
16/07/2560 142.50 110.00 85.00
15/07/2560 148.33 120.00 85.00
14/07/2560 148.33 120.00 85.00
13/07/2560 148.33 120.00 85.00
12/07/2560 148.33 120.00 85.00
11/07/2560 148.33 120.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product