ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 137.50 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 95.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
20/02/2561 137.50 95.00 95.00
19/02/2561 137.50 95.00 95.00
18/02/2561 137.50 95.00 95.00
17/02/2561 137.50 95.00 95.00
16/02/2561 137.50 95.00 95.00
15/02/2561 137.50 95.00 95.00
14/02/2561 137.50 95.00 95.00
13/02/2561 137.50 95.00 95.00
12/02/2561 137.50 95.00 95.00
11/02/2561 137.50 95.00 95.00
10/02/2561 137.50 95.00 95.00
09/02/2561 137.50 95.00 95.00
08/02/2561 137.50 95.00 95.00
07/02/2561 137.50 95.00 95.00
06/02/2561 137.50 95.00 90.00
05/02/2561 137.50 95.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product