ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 175.00 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
23/03/2562 175.00 -
22/03/2562 187.50 200.00
21/03/2562 187.50 200.00
20/03/2562 187.50 200.00
19/03/2562 187.50 200.00
18/03/2562 200.00 200.00
17/03/2562 200.00 200.00
16/03/2562 175.00 -
15/03/2562 187.50 200.00
14/03/2562 187.50 200.00
13/03/2562 187.50 200.00
12/03/2562 187.50 200.00
11/03/2562 187.50 200.00
10/03/2562 200.00 200.00
09/03/2562 187.50 200.00
08/03/2562 187.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product