ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 177.50 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
25/06/2562 177.50 -
24/06/2562 177.50 -
23/06/2562 177.50 -
22/06/2562 173.75 200.00
21/06/2562 173.75 200.00
20/06/2562 177.50 -
19/06/2562 173.75 200.00
18/06/2562 173.75 200.00
17/06/2562 173.75 200.00
16/06/2562 173.75 200.00
15/06/2562 173.75 200.00
14/06/2562 173.75 200.00
13/06/2562 173.75 200.00
12/06/2562 177.50 -
11/06/2562 173.75 200.00
10/06/2562 173.75 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product