ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 175.00 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
24/01/2562 175.00 -
23/01/2562 177.50 200.00
22/01/2562 177.50 200.00
21/01/2562 177.50 200.00
20/01/2562 177.50 200.00
19/01/2562 177.50 200.00
18/01/2562 177.50 200.00
17/01/2562 177.50 200.00
16/01/2562 177.50 200.00
15/01/2562 177.50 200.00
14/01/2562 177.50 200.00
13/01/2562 177.50 200.00
12/01/2562 177.50 200.00
11/01/2562 177.50 200.00
10/01/2562 177.50 200.00
09/01/2562 177.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product