ราคาปลากด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 180.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
25/04/2562 120.00 180.00
24/04/2562 120.00 180.00
23/04/2562 150.00 180.00
22/04/2562 120.00 180.00
21/04/2562 150.00 180.00
20/04/2562 122.50 180.00
19/04/2562 150.00 180.00
18/04/2562 120.00 180.00
17/04/2562 120.00 180.00
16/04/2562 150.00 180.00
15/04/2562 122.50 180.00
14/04/2562 120.00 180.00
13/04/2562 120.00 180.00
12/04/2562 120.00 180.00
11/04/2562 120.00 180.00
10/04/2562 120.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product