ราคาปลากด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
25/04/2561 100.00 -
24/04/2561 95.00 230.00
23/04/2561 95.00 230.00
22/04/2561 90.00 230.00
19/04/2561 100.00 -
18/04/2561 100.00 -
17/04/2561 100.00 -
16/04/2561 100.00 -
15/04/2561 100.00 -
14/04/2561 100.00 -
13/04/2561 100.00 -
12/04/2561 100.00 -
11/04/2561 100.00 230.00
10/04/2561 100.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product