ราคาปลากด

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 115.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 220.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
21/09/2561 115.00 220.00
20/09/2561 115.00 220.00
19/09/2561 115.00 220.00
18/09/2561 115.00 220.00
17/09/2561 115.00 220.00
16/09/2561 115.00 220.00
15/09/2561 115.00 220.00
14/09/2561 115.00 220.00
13/09/2561 115.00 220.00
12/09/2561 115.00 220.00
11/09/2561 115.00 220.00
10/09/2561 115.00 220.00
09/09/2561 115.00 220.00
08/09/2561 115.00 220.00
07/09/2561 115.00 220.00
06/09/2561 115.00 220.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product