ราคาปลากด

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 115.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
19/12/2561 115.00 200.00
18/12/2561 115.00 200.00
17/12/2561 115.00 200.00
16/12/2561 115.00 200.00
15/12/2561 120.00 200.00
14/12/2561 115.00 200.00
13/12/2561 120.00 200.00
12/12/2561 115.00 200.00
11/12/2561 115.00 200.00
10/12/2561 120.00 200.00
09/12/2561 120.00 200.00
08/12/2561 115.00 200.00
07/12/2561 115.00 200.00
06/12/2561 115.00 200.00
05/12/2561 115.00 200.00
04/12/2561 115.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product