ราคาปลากด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 115.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
25/06/2561 115.00 230.00
24/06/2561 115.00 230.00
23/06/2561 115.00 230.00
22/06/2561 115.00 230.00
21/06/2561 115.00 230.00
20/06/2561 115.00 230.00
19/06/2561 115.00 230.00
18/06/2561 115.00 230.00
17/06/2561 115.00 230.00
16/06/2561 115.00 230.00
15/06/2561 115.00 230.00
14/06/2561 115.00 230.00
13/06/2561 115.00 230.00
12/06/2561 115.00 230.00
11/06/2561 115.00 230.00
10/06/2561 115.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product