ราคาปลากด

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 190.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 190.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
15/07/2562 190.00 190.00
14/07/2562 190.00 190.00
13/07/2562 190.00 190.00
12/07/2562 190.00 190.00
11/07/2562 190.00 190.00
10/07/2562 190.00 190.00
09/07/2562 190.00 190.00
08/07/2562 190.00 190.00
07/07/2562 190.00 190.00
06/07/2562 190.00 190.00
05/07/2562 190.00 190.00
04/07/2562 190.00 190.00
03/07/2562 190.00 190.00
02/07/2562 190.00 190.00
01/07/2562 190.00 190.00
30/06/2562 190.00 190.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product