ราคาปลากด

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 90.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
19/02/2562 90.00 -
18/02/2562 160.00 180.00
17/02/2562 160.00 180.00
16/02/2562 125.00 180.00
15/02/2562 125.00 180.00
14/02/2562 125.00 180.00
13/02/2562 125.00 180.00
12/02/2562 125.00 180.00
11/02/2562 125.00 180.00
10/02/2562 160.00 180.00
09/02/2562 125.00 190.00
08/02/2562 125.00 190.00
07/02/2562 90.00 -
06/02/2562 125.00 190.00
05/02/2562 125.00 190.00
04/02/2562 90.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product