ราคาปลากด

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 142.50 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 235.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
25/07/2560 142.50 235.00
24/07/2560 142.50 235.00
23/07/2560 142.50 235.00
22/07/2560 142.50 235.00
21/07/2560 147.50 235.00
20/07/2560 147.50 235.00
19/07/2560 147.50 235.00
18/07/2560 147.50 235.00
17/07/2560 147.50 235.00
16/07/2560 135.00 235.00
15/07/2560 147.50 235.00
14/07/2560 147.50 235.00
13/07/2560 147.50 235.00
12/07/2560 147.50 235.00
11/07/2560 147.50 235.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product