ราคาปลากด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
20/02/2561 100.00 230.00
19/02/2561 100.00 230.00
18/02/2561 100.00 230.00
17/02/2561 100.00 230.00
16/02/2561 100.00 230.00
15/02/2561 100.00 230.00
14/02/2561 100.00 230.00
13/02/2561 100.00 230.00
12/02/2561 100.00 230.00
11/02/2561 100.00 230.00
10/02/2561 100.00 230.00
09/02/2561 100.00 230.00
08/02/2561 100.00 230.00
07/02/2561 110.00 230.00
06/02/2561 110.00 230.00
05/02/2561 110.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product