ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
24/01/2562 60.00
23/01/2562 80.00
22/01/2562 80.00
21/01/2562 60.00
20/01/2562 60.00
19/01/2562 80.00
18/01/2562 80.00
17/01/2562 80.00
16/01/2562 80.00
15/01/2562 80.00
14/01/2562 80.00
13/01/2562 60.00
12/01/2562 80.00
11/01/2562 80.00
10/01/2562 80.00
09/01/2562 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product