ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 150.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
25/06/2562 150.00
24/06/2562 150.00
23/06/2562 150.00
22/06/2562 225.00
21/06/2562 250.00
20/06/2562 250.00
19/06/2562 425.00
18/06/2562 290.00
17/06/2562 290.00
16/06/2562 290.00
15/06/2562 325.00
14/06/2562 345.00
13/06/2562 295.00
12/06/2562 395.00
11/06/2562 197.50
10/06/2562 250.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product