ราคาบวบ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 25.00 บาท/กก.
(B) บวบหอม 24.00 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
16/07/2562 25.00 24.00 16.00
15/07/2562 22.50 18.00 13.00
14/07/2562 25.00 20.00 16.00
13/07/2562 22.50 18.00 15.00
12/07/2562 25.00 18.00 14.00
11/07/2562 25.00 19.00 15.00
10/07/2562 24.00 19.00 15.00
09/07/2562 26.50 21.00 14.00
08/07/2562 26.50 21.00 14.00
07/07/2562 35.00 26.00 16.00
06/07/2562 35.00 26.00 16.00
05/07/2562 26.50 20.00 14.00
04/07/2562 28.00 21.00 14.00
03/07/2562 28.00 20.00 14.00
02/07/2562 28.00 21.00 14.00
01/07/2562 18.00 14.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product