ราคาบวบ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 17.00 บาท/กก.
(B) บวบหอม 12.00 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 11.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
25/06/2561 17.00 12.00 11.00
24/06/2561 14.00 14.00 12.00
23/06/2561 16.00 11.00 12.00
22/06/2561 21.33 17.33 15.33
21/06/2561 14.00 12.00 9.00
20/06/2561 20.67 16.33 13.00
19/06/2561 20.67 14.00 12.33
18/06/2561 20.67 14.00 11.67
17/06/2561 22.00 16.00 12.50
16/06/2561 24.33 15.33 13.00
15/06/2561 22.33 14.00 12.33
14/06/2561 24.50 16.00 12.50
13/06/2561 23.00 14.67 10.67
12/06/2561 22.33 15.67 12.00
11/06/2561 22.33 15.67 12.00
10/06/2561 24.75 18.00 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product