ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 52.50 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
23/01/2562 52.50
22/01/2562 52.50
21/01/2562 50.00
20/01/2562 40.00
19/01/2562 50.00
18/01/2562 50.00
17/01/2562 50.00
16/01/2562 52.50
15/01/2562 52.50
14/01/2562 52.50
13/01/2562 45.00
12/01/2562 52.50
11/01/2562 52.50
10/01/2562 52.50
09/01/2562 52.50
08/01/2562 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product