ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
22/03/2562 60.00
21/03/2562 60.00
20/03/2562 60.00
19/03/2562 60.00
18/03/2562 60.00
16/03/2562 50.00
15/03/2562 50.00
14/03/2562 50.00
13/03/2562 45.83
12/03/2562 44.17
11/03/2562 45.00
10/03/2562 45.00
09/03/2562 48.33
08/03/2562 48.33
07/03/2562 48.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product