ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 47.50 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
25/06/2562 47.50
24/06/2562 48.33
23/06/2562 47.50
22/06/2562 55.00
21/06/2562 55.00
20/06/2562 55.00
19/06/2562 55.00
18/06/2562 55.00
17/06/2562 50.00
16/06/2562 60.00
15/06/2562 63.33
14/06/2562 60.00
13/06/2562 60.00
12/06/2562 65.00
11/06/2562 67.50
10/06/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product