ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 30.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
24/01/2562 30.00
23/01/2562 30.00
22/01/2562 30.00
21/01/2562 26.50
20/01/2562 26.50
19/01/2562 30.00
18/01/2562 30.00
17/01/2562 30.00
16/01/2562 30.00
15/01/2562 30.00
14/01/2562 30.00
13/01/2562 30.00
12/01/2562 30.00
11/01/2562 30.00
10/01/2562 30.00
09/01/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product