ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 30.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
23/03/2562 30.00
22/03/2562 30.00
21/03/2562 30.00
20/03/2562 30.00
19/03/2562 30.00
16/03/2562 30.00
15/03/2562 30.00
14/03/2562 30.00
13/03/2562 30.00
12/03/2562 30.00
11/03/2562 30.00
09/03/2562 30.00
08/03/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product