ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 26.50 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
24/01/2562 26.50
23/01/2562 26.50
22/01/2562 26.50
21/01/2562 26.50
20/01/2562 26.50
19/01/2562 26.50
18/01/2562 29.00
17/01/2562 29.00
16/01/2562 29.00
15/01/2562 29.00
14/01/2562 29.00
13/01/2562 29.00
12/01/2562 29.00
11/01/2562 29.00
10/01/2562 26.50
09/01/2562 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product