ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 26.50 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
23/03/2562 26.50
22/03/2562 26.50
21/03/2562 26.50
20/03/2562 26.50
19/03/2562 26.50
16/03/2562 26.50
15/03/2562 26.50
14/03/2562 26.50
13/03/2562 26.50
12/03/2562 26.50
11/03/2562 26.50
09/03/2562 26.50
08/03/2562 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product