ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ 180.00 บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก 120.00 บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 105.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
23/01/2562 180.00 120.00 90.00 70.00 105.00 80.00 - -
22/01/2562 - - 110.00 - 110.00 - - -
21/01/2562 - - 110.00 - - - - -
20/01/2562 180.00 120.00 100.00 70.00 105.00 80.00 - -
19/01/2562 180.00 120.00 100.00 70.00 106.67 80.00 - -
18/01/2562 180.00 120.00 100.00 70.00 90.00 80.00 - -
17/01/2562 180.00 120.00 105.00 70.00 105.00 80.00 - -
16/01/2562 180.00 120.00 105.00 70.00 105.00 80.00 - -
15/01/2562 - - 120.00 - 110.00 - - -
14/01/2562 180.00 120.00 105.00 70.00 105.00 80.00 - -
13/01/2562 180.00 120.00 105.00 70.00 105.00 80.00 - -
12/01/2562 180.00 120.00 105.00 70.00 106.67 80.00 - -
11/01/2562 - - - - 110.00 - - -
10/01/2562 - - - - 110.00 - - -
09/01/2562 - - - - 110.00 - - -
08/01/2562 - - - - 110.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product