ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ 190.00 บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 115.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 77.50 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
23/03/2562 190.00 - - - 115.00 77.50 100.00 -
22/03/2562 180.00 - 90.00 70.00 118.33 85.00 90.00 70.00
21/03/2562 180.00 - 95.00 - 121.67 83.75 90.00 -
20/03/2562 170.00 100.00 95.00 70.00 113.33 81.25 90.00 70.00
19/03/2562 - - - - 120.00 87.50 - -
18/03/2562 170.00 100.00 90.00 70.00 115.00 80.00 90.00 60.00
17/03/2562 170.00 100.00 95.00 70.00 112.50 81.25 100.00 60.00
16/03/2562 180.00 100.00 90.00 70.00 121.67 87.50 90.00 70.00
15/03/2562 180.00 100.00 90.00 70.00 120.00 80.00 90.00 70.00
14/03/2562 180.00 100.00 90.00 70.00 120.00 80.00 90.00 70.00
13/03/2562 180.00 100.00 90.00 70.00 116.67 80.00 - -
12/03/2562 200.00 100.00 100.00 60.00 120.00 80.00 - -
11/03/2562 - - - - 120.00 70.00 - -
10/03/2562 - - - - 110.00 87.50 - -
09/03/2562 160.00 60.00 90.00 60.00 101.67 75.00 - -
08/03/2562 160.00 60.00 90.00 60.00 101.67 75.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product