ราคาทุเรียน
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ก้านยาวเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ก้านยาวเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
ชะนีเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ชะนีเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
หมอนทองเบอร์ใหญ่
185.00
บาท/กก.
หมอนทองเบอร์เล็ก
155.00
บาท/กก.
กระดุมเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
กระดุมเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ทุเรียน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม