ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 155.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
25/06/2562 - - - - 155.00 - - -
24/06/2562 200.00 160.00 - 80.00 156.67 100.00 - -
23/06/2562 - - - - 165.00 - - -
22/06/2562 220.00 160.00 99.99 70.00 158.33 120.00 - -
21/06/2562 219.99 160.00 99.99 70.00 160.00 120.00 - -
20/06/2562 220.00 149.99 100.00 70.00 160.00 130.00 - -
19/06/2562 250.00 - 100.00 60.00 153.75 155.00 - -
18/06/2562 - 150.00 90.00 60.00 165.83 137.50 - -
17/06/2562 230.00 - 110.00 - 165.00 155.00 - -
16/06/2562 230.00 - 110.00 - 167.50 155.00 - -
15/06/2562 230.00 - 110.00 80.00 163.33 141.25 - -
14/06/2562 230.00 - 110.00 80.00 161.67 137.50 - -
13/06/2562 - - - - 162.50 160.00 - -
12/06/2562 200.00 - 120.00 80.00 168.33 130.00 - -
11/06/2562 220.00 - 120.00 80.00 168.33 130.00 - -
10/06/2562 220.00 - 120.00 80.00 166.67 142.50 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product