ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 111.67 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 100.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 37.50 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 51.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 70.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 17.50 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 45.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 37.83 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 34.67 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
21/11/2560 111.67 100.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 17.50 45.00 37.83 21.00 34.67
20/11/2560 111.67 100.00 37.50 51.00 70.00 55.00 - 60.00 30.00 17.50 35.83 37.00 21.00 34.33
19/11/2560 92.50 130.00 35.00 51.00 70.00 55.00 - 60.00 30.00 20.00 38.75 37.50 21.00 39.50
18/11/2560 110.00 130.00 37.50 51.00 70.00 55.00 - 60.00 30.00 17.50 34.17 27.67 21.00 34.67
17/11/2560 105.00 130.00 40.00 50.00 70.00 55.00 - 60.00 30.00 15.00 35.00 24.33 21.00 34.67
16/11/2560 115.00 130.00 37.50 51.00 70.00 55.00 - 60.00 30.00 17.50 26.67 25.00 21.00 34.67
15/11/2560 105.00 130.00 37.50 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 17.50 31.67 26.83 21.25 32.00
14/11/2560 102.50 130.00 40.00 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 15.00 31.67 29.67 21.25 34.67
13/11/2560 91.67 145.00 40.00 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 15.00 35.00 21.50 21.25 36.00
12/11/2560 87.50 150.00 35.00 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 45.00 26.50 21.50 40.00
11/11/2560 101.25 145.00 37.50 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 35.83 24.67 21.25 36.67
10/11/2560 103.75 150.00 37.50 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 16.00 36.67 27.67 21.25 31.33
09/11/2560 85.00 150.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 50.00 36.50 21.00 40.00
08/11/2560 85.00 150.00 35.00 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 45.00 35.00 21.00 40.00
07/11/2560 90.00 140.00 35.00 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 50.00 35.25 21.00 40.00
06/11/2560 87.50 140.00 35.00 51.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 52.50 37.50 21.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product