ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 95.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 90.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 35.00 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 52.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว - บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด - บาท/กก.
(G) ถั่วดำ - บาท/กก.
(H) ถั่วแดง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด - บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 22.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 60.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 24.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 41.25 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
19/08/2561 95.00 90.00 35.00 52.00 - - - - - 22.00 60.00 24.00 21.00 41.25
18/08/2561 95.00 90.00 35.00 52.00 - - - - - 22.00 60.00 32.00 20.00 45.00
17/08/2561 102.50 90.00 35.00 52.00 - - - - - 22.00 60.00 28.00 21.00 50.00
16/08/2561 102.50 90.00 35.00 52.00 - - - - - 22.00 60.00 32.50 20.00 55.00
15/08/2561 90.00 90.00 35.00 52.00 - - - - - 22.00 67.50 32.50 20.00 55.00
14/08/2561 95.00 95.00 35.00 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 60.00 32.50 20.00 55.00
13/08/2561 100.00 90.00 35.00 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 70.00 32.50 21.00 60.00
12/08/2561 90.00 90.00 - 52.00 - - - - - - 57.50 32.50 20.00 52.50
11/08/2561 92.50 90.00 - 52.00 - - - - - - 65.00 32.50 21.00 45.00
10/08/2561 100.00 90.00 35.00 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 60.00 30.00 21.00 50.00
09/08/2561 95.00 90.00 35.00 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 70.00 32.50 21.00 50.00
08/08/2561 95.00 90.00 35.00 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 60.00 32.50 21.00 55.00
07/08/2561 90.00 80.00 37.50 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 57.50 31.25 20.00 35.00
06/08/2561 90.00 80.00 37.50 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 68.33 31.67 21.00 38.00
05/08/2561 95.00 80.00 35.00 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 75.00 28.50 21.00 45.00
04/08/2561 93.33 80.00 37.50 52.00 70.00 50.00 98.00 50.00 30.00 22.00 63.33 28.33 21.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product