ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 60.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 100.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 38.50 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 51.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 70.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 16.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 37.67 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 13.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 29.33 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
20/02/2561 60.00 100.00 38.50 51.00 70.00 55.00 90.00 55.00 30.00 16.00 37.67 13.00 21.00 29.33
19/02/2561 59.17 100.00 42.00 50.00 70.00 55.00 90.00 55.00 30.00 20.00 41.00 15.33 21.00 32.00
18/02/2561 48.75 100.00 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 55.00 30.00 20.00 50.00 22.00 21.00 45.00
17/02/2561 59.17 100.00 42.00 50.00 70.00 55.00 90.00 55.00 30.00 20.00 39.33 16.67 21.00 33.33
16/02/2561 50.00 105.00 - 50.00 70.00 55.00 90.00 55.00 30.00 - 40.00 21.50 21.25 60.00
15/02/2561 60.00 105.00 42.00 50.00 70.00 55.00 90.00 55.00 30.00 20.00 46.00 21.33 21.25 36.00
14/02/2561 61.17 95.00 42.00 50.00 70.00 55.00 90.00 60.00 35.00 20.00 45.00 24.67 21.00 35.33
13/02/2561 44.50 110.00 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 45.00 35.00 21.00 45.00
12/02/2561 52.50 110.00 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 42.50 35.00 21.00 48.00
11/02/2561 49.50 87.50 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 60.00 40.00 21.25 50.00
10/02/2561 50.00 87.50 - 50.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 - 45.00 45.00 21.00 50.00
09/02/2561 60.00 87.50 42.00 50.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 41.67 45.00 21.00 43.33
08/02/2561 59.67 105.00 42.00 50.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 43.33 45.00 21.00 42.00
07/02/2561 60.00 90.00 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 40.00 50.00 21.00 50.00
06/02/2561 56.33 90.00 38.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 33.33 40.00 21.25 40.00
05/02/2561 56.67 90.00 38.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 30.00 26.33 21.25 35.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product