ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 100.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) - บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว - บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด - บาท/กก.
(G) ถั่วดำ - บาท/กก.
(H) ถั่วแดง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด - บาท/กก.
(J) ถั่วแระ - บาท/กก.
(K) ถั่วพู 100.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก - บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 60.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
16/07/2562 100.00 - - - - - - - - - 100.00 20.00 - 60.00
15/07/2562 105.00 120.00 40.50 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 75.00 17.50 28.00 45.00
14/07/2562 100.00 - 36.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 100.00 30.00 28.00 60.00
13/07/2562 100.00 95.00 41.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 65.00 22.50 28.00 45.00
12/07/2562 100.00 95.00 41.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 27.50 28.00 50.00
11/07/2562 100.00 95.00 41.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 21.00 85.00 35.00 28.00 50.00
10/07/2562 100.00 95.00 41.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 42.50 28.00 50.00
09/07/2562 97.50 100.00 41.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 50.00 28.00 49.00
08/07/2562 100.00 95.00 41.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 42.50 28.00 48.00
07/07/2562 100.00 - 36.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 120.00 50.00 28.00 70.00
06/07/2562 100.00 - 36.00 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 120.00 50.00 28.00 70.00
05/07/2562 92.50 65.00 40.50 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 37.50 28.00 50.00
04/07/2562 92.50 65.00 40.50 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 40.00 28.00 50.00
03/07/2562 87.50 65.00 40.50 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 40.00 28.00 50.00
02/07/2562 87.50 65.00 40.50 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 85.00 42.50 28.00 47.50
01/07/2562 85.00 65.00 40.50 60.00 52.00 45.00 90.00 50.00 55.00 22.00 60.00 35.00 28.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product